štvrtok 28. januára 2021

EU: Nové batérie

Európska komisia schválila druhý projekt spoločného európskeho záujmu na podporu výskumu a inovácií European Battery Innovation. Spoločné ho pripravili  Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Taliansko, ktoré poskytnú financovanie až do výšky 2,9 miliardy eur. Verejné financovanie má pritiahnuť ďalších 9 miliárd eur súkromných investícií.

Vytvorením kompletného, dekarbonizovaného a digitálneho hodnotového reťazca batérií vznikne podľa Európskej komisie pre toto odvetvie konkurenčná výhoda, vytvoria sa nové pracovné miesta a zníži sa závislosť únie od tretích krajín. Projekt bude pokrývať celý hodnotový reťazec batérií od ťažby surovín, návrhu a výroby batériových článkov a obalov až po ich recykláciu a likvidáciu. Očakáva sa tiež rozvoj nových prelomových technológií.

Komisia posúdila navrhovaný projekt podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci, konkrétne z hľadiska spoločného európskeho záujmu (IPCEI). Podľa jej zistení uvedený projekt prispieva k spoločnému cieľu podporou strategického hodnotového reťazca pre budúcnosť Európy, najmä pokiaľ ide o čistú a nízkoemisnú mobilitu. Projekt je veľmi ambiciózny, lebo sa zameriava na vývoj technológií a procesov, ktoré idú nad rámec súčasnej technológie a umožnia zásadné zlepšenie výkonu, bezpečnosti a vplyvu batérií na životné prostredie. Pomoc jednotlivým spoločnostiam je obmedzená na nevyhnutnú, primeranú a nenarúša hospodársku súťaž.