streda 27. januára 2021

On-line: Problémy s webom

Ktoré problémy s webmi spôsobujú používateľom najväčší stres? Agentúra Cyber ​​Duck UX porovnala webové stránky s mnohými problémami, ktoré testovalo 1.100 účastníkov, aby určila, ktoré problémy s webovými stránkami spôsobujú používateľom najväčší stres meraný podľa ich hladín krvného tlaku.

Pomalé načítanie stránok spôsobuje používateľom webových stránok najväčší stres, pretože priemerné hladiny krvného tlaku vyskočili z 111 mm Hg na 134 mm Hg. To viedlo k ohromujúcemu zvýšeniu hladiny krvného tlaku o 21 %! Priemerný čas načítania webových stránok použitých v prieskume sa pohyboval medzi 8,8 - 10,5 sekundami - účastníci na opísanie rýchlosti načítania webových stránok použili slová ako „frustrujúce“ a „mučivé“. Načítanie dlhšie ako päť sekúnd je podľa nich „nepohodlné“ a „neprijateľné“. Viaceré vyskakovacie okná sú na druhej pozícii, pretože spôsobili, že krvný tlak účastníkov stúpol zo 108 mm Hg na 130 mm Hg. Vyskakovacie okná počas experimentu zahŕňali predplatné bulletinov, zľavové kódy, informovanosť o predaji a ponuky na vyskúšanie. Účastníci vyhlásili, že používanie viacerých kontextových okien bolo „nepríjemné“ a „zbytočné“. Na treťom mieste je automatické prehrávanie hudby, pretože krvný tlak účastníkov sa zvýšil v priemere o 20%, zo 106 mm Hg na 127 mm Hg. Neželané automatické prehrávanie hudby na webových stránkach je „poburujúce“ a „rušivé“. V porovnaní s tým sa videám s automatickým prehrávaním darilo lepšie (na piatom mieste, kedy krvný tlak účastníkov stúpol z 104 mm Hg na 121 mm Hg, čo je nárast o 16%), aj keď účastníci uviedli, že videá s automatickým prehrávaním sú „rušivé“, v porovnaní s hudbou s automatickým prehrávaním je pre nich ľahšie zistiť a vypnúť zdroj zvuku.

Na siedmej pozícii sa ocitli ťažko čitateľné písma webových stránok, čo viedlo k 13 % zvýšeniu hladín krvného tlaku účastníkov, zo 104 mm Hg na 118 mm Hg. Na druhej strane, na desiatom mieste, mali účastníci najmenší problém s dezorientujúcimi animáciami na webových stránkach, kde sa priemerné hladiny krvného tlaku pohybovali od 102 mm Hg do 107 mm Hg - čo je iba 5 % nárast. Mierne nad dezorientujúcimi animáciami je niekoľko posúvačov obrázkov, ktoré sú na deviatom mieste. V rámci štúdie bolo na jednom webe deväť posúvačov obrázkov (tiež známych ako kolotoče) - použitie tohto množstva posúvačov obrázkov zvýšilo krvný tlak účastníkov z 99 mm Hg na 109 mm Hg. Účastníci uviedli, že viac ako tri posúvače obrázkov na webovej stránke sú „nadmerné“ a „presýtené“.