pondelok 25. januára 2021

SR: Výročná správa o internete

Slovensko sa v roku 2020 naučilo niekoľko nových slovíčok a nadobudlo veľa digitálnych zručností. Pojmy ako videokonferencia, práca na diaľku / home office, on-line objednávka či on-line výučba budú pravdepodobne adeptmi na každodenné používanie aj v roku 2021.
 
Tvrdenie, že starší ľudia nerozumejú novým technológiám a nepoužívajú internet nie je pravdivé a po roku 2020 ešte menej. Až dve tretiny ľudí nad 45 rokov používajú sociálne siete na rôzne účely a v kategórii 65 a viac rokov to bola až takmer štvrtina Slovákov. SK-NIC analyzoval štatistiky zo sveta internetu, domén či virtuálneho Slovenska a pripravil Výročnú správu o internete na Slovensku 2020. Telefonovanie cez internet, získavanie informácií alebo nakupovanie cez internet. Tieto aktivity lámali rekordy. Rok 2020 bol špecifický a tieto aktivity sú už v súčasnosti bežnou rutinou.

Najobľúbenejší znak, ktorým začínajú slovenské domény (teda adresy na internete s koncovkou .sk) je písmeno „s“. V roku 2020 ním začínalo 42.695 domén, t.j. viac ako 10 %. Prečo? Skúste sa zamyslieť, ktoré slová sa začínajú na „s“. Priemerná dĺžka .sk domény je 10 znakov, najdlhšia doména na Slovensku má až 63 znakov. Dá sa vôbec vysloviť? Najkrajšia doménová koncovka .sk je na Slovensku naozaj obľúbená. Až tri štvrtiny všetkých domén zaregistrovaných Slovákmi používa práve túto koncovku. Ostatné doménové koncovky sú veľmi ďaleko v pozadí a väčšinou boli registrované v tzv. „balíkových akciách“ spoločne s koncovkou .sk.

Odkiaľ sú jednotliví držitelia .sk domén? Zodpovedá to ekonomickému rozdeleniu obyvateľov Slovenska? 10 okresov s najviac doménami spoločne spravuje 111.928 domén, z čoho polovicu tvoria držitelia z Bratislavy. Stále je to však iba cca štvrtina všetkých .sk domén…