streda 27. januára 2021

On-line: Nedoplatky a dĺžníci

Na internete boli aktualizované zoznamy nedoplatkov a informácie o daňových dlžníkoch. Podnikatelia aj občania tak nemusia o ne žiadať ostatné orgány verejnej moci. Od decembra 2019 nie sú povinní štátnym / verejným inštitúciám predkladať potvrdenia, že nemajú nedoplatky voči daňovým a colným úradom. 

Po vypuknutí pandémie nového koronavírusu sa na základe lex korona zákona prestal aktualizovať zoznam daňových dlžníkov. Finančná správa tak chcela zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na niektorých daňovníkov. Ustanovenia o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti sa však medzičasom na základe rozhodnutia legislatívneho zboru skončili.

Finančná správa aktualizovala údaje o nedoplatkoch k 31.12.2020 na portáli OverSi.gov.sk. Aktualizovaný bol aj zoznam daňových dlžníkov na portáli finančnej správy, ktorý nájdete na: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_f4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a.