pondelok 25. januára 2021

Radíme: Pomoc pre obete domáceho násilia

Obete domáceho násilia či týrania môžu na Slovensku volať 24 hodín denne, sedem dní v týždni, 365 dní v roku na bezplatné číslo 0800 212 212. Iniciátorom a garantom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Národná linka pre ženy zažívajúce násilie od marca minulého roka poskytuje poradenstvo aj prostredníctvom mailovej komunikácie - linkaprezeny@ivpr.gov.sk. 

Počas koronakrízy násilie v rodinách stúplo. Obeťami sú najmä tí najzraniteľnejší, a to sú deti, seniorky a seniori, ženy, ale aj zdravotne postihnutí. Ministerstvo bude naďalej podporovať a aj rozvíjať služby národnej linky a napriek tomu, že linka bola v roku 2015 primárne zriadená pre týrané ženy, pomoc u poradkýň hľadajú aj muži. Krízovú pomoc a všetky potrebné informácie volajúcim na tejto linke poskytuje sedem špeciálne vyškolených poradkýň. Volajúce ženy sa často zverujú s tými najintímnejšími informáciami a tie sa ľahšie hovoria žene ako mužovi. Preto na linke radia iba psychologičky. Zároveň ide o prísne dôverné informácie a kontaktovať políciu, záchrannú zdravotnú službu alebo inú inštitúciu, ktorá žene môže pomôcť, je možné jedine iba so súhlasom volajúceho.

Hlavným princípom činnosti Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie je podľa MPSVR bezpečie žien, obhajoba a posilňovanie ich práv. Okrem krízovej pomoci, podpory a poskytovania informácií v oblasti násilia páchaného na ženách asistujú poradkyne volajúcim aj pri naviazaní kontaktu so špecializovanými poradenskými centrami, krízovými strediskami, bezpečnými ženskými domami či zariadeniami núdzového bývania. Slovensko sa pripojilo k európskej iniciatíve za vznik jednotného celoeurópskeho čísla pre obete násilia, ktoré by fungovalo podobne ako tiesňová linka 112.