štvrtok 28. januára 2021

Peniaze: Každý piaty Slovák má len na najnutnejšie výdavky

Necelé tri štvrtiny (69 %) slovenských domácností hospodária s relatívnym dostatkom peňazí na pokrytie základných potrieb aj závažnejších výdavkov. Do tejto skupiny patrí tiež 46 % domácností, ktoré majú dosť peňazí na pokrytie základných potrieb a sporia si na závažnejšie výdavky, pätina Slovákov (20 %), ktorí hospodária s vyrovnaným rozpočtom a uvádzajú, že majú dosť peňazí na všetko, čo potrebujú, ako aj 3 % Slovákov žijúcich v hojnosti, s dostatkom peňazí na väčšie výdavky aj sporenie.

Prieskum finančnej situácie slovenských domácností si nechala spracovať spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). V porovnaní s rokom 2018, kedy medzi slovenskými domácnosťami prebehol podobný prieskum, sa finančná situácia Slovákov zlepšila. Ešte pred dvoma rokmi takmer dve tretiny (58 %) respondentov uvádzali, že pre to, aby mali dostatok peňazí na bežné aj mimoriadne výdavky, musia žiť veľmi striedmo. O trochu nižší (2 %) bol aj podiel domácností, ktoré označili svoju finančnú situáciu ako blahobyt. „Zlepšenie finančnej situácie slovenských domácností v období rokov 2018 až 2020 zodpovedá situácii ekonomického rastu a veľmi nízkej nezamestnanosti. Výrazne lepšie svoju finančnú situáciu hodnotia muži, vysokoškoláci a obyvatelia najväčších miest. Z profesijného hľadiska uvádzajú najlepšiu finančnú situáciu ľudia pracujúci v odbore IT, priemyslu a stavebníctva“, uvádza Jaroslava Palendalová.

Zatiaľčo v roku 2018 uviedlo 5 % Slovákov, že im peniaze nestačia ani na najlacnejšie jedlo a oblečenie, v aktuálnom prieskume z polovice roka 2020 svoju situáciu takto opísali len 4 % respondentov. V novom prieskume takmer každá desiata slovenská domácnosť (8 %) uvádza, že so svojím príjmom vystačí len na obstaranie najlacnejšieho jedla, ale už nie na najlacnejšie oblečenie. Pred dvoma rokmi sa takto vyjadrilo 6 %. Zmenila sa aj situácia domácností, ktorým príjem vystačí len na najlacnejšie jedlo a oblečenie – v roku 2018 ich bolo 13 % a o dva roky neskôr 20 %. „Takmer tretina Slovákov žije na hranici chudoby, alebo aj pod ňou. Títo ľudia bohužiaľ nezriedka riešia svoju finančnú situáciu úvermi od nebankových inštitúcií či z neoficiálnych zdrojov, bojujú s neschopnosťou splácať svoje záväzky a často sa dostávajú do dlhovej pasce. V týchto prípadoch odporúčame aktívne komunikovať s veriteľom a nestrkať pred svojimi finančnými záväzkami hlavu do piesku, dlhová špirála sa tým len prehĺbi,“ doplňuje Jaroslava Palendalová.