piatok 29. januára 2021

EU: Starnutie populácie

Európska komisia otvorila širokú politickú diskusiu o výzvach a príležitostiach spojených so starnutím európskej spoločnosti. Vyzýva verejnosť, aby sa počas 12-týždňovej verejnej konzultácie vyjadrila, ako by sme mali na starnutie populácie reagovať.

Zelená kniha vytvára rámec pre diskusiu o starnutí obyvateľstva, v ktorom predstaví rýchlosť a rozsah demografických zmien v spoločnosti, ako aj ich vplyv na jednotlivé politiky a otázky, ktoré je potrebné zodpovedať. Týka sa to celého spektra politík od podpory zdravého životného štýlu a celoživotného vzdelávania až po posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti tak, aby sa vedeli postarať o staršie obyvateľstvo. Zdôrazňuje potrebu priviesť viac ľudí na trh práce, vyzdvihuje príležitosti na tvorbu pracovných miest a skúma vplyv starnutia na naše kariéry, životné podmienky, dôchodky, sociálnu ochranu a produktivitu. V zelenej knihe sa vďaka jej celoživotnému prístupu odzrkadlí všeobecný dosah starnutia na všetky generácie a obdobia života. Tým zdôrazňuje, aké je dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi udržateľnými riešeniami našich systémov sociálneho zabezpečenia a posilnením medzigeneračnej solidarity.

Počet starších ľudí v Európskej únii sa bude v najbližších desaťročiach zvyšovať. Dnes má 20 % populácie nad 65 rokov, do roku 2070 to bude 30 %. Okrem toho podiel ľudí starších ako 80 rokov sa pravdepodobne viac ako zdvojnásobí a do roku 2070 dosiahne 13 %. Podobný nárast sa očakáva aj u ľudí, ktorí by mohli potrebovať dlhodobú starostlivosť, a to z 19,5 milióna v roku 2016 na 23,6 milióna v roku 2030 a 30,5 milióna v roku 2050 (EÚ-27).