pondelok 12. apríla 2021

AI: Kurz Elements of AI

Ako funguje umelá inteligencia priblíži medzinárodný akreditovaný osvetový program Elements of AI, ktorý prichádza na Slovensko pod gesciou Centra pre umelú inteligenciu na Slovensku (CUI) AIslovakIA. 
Podľa informácií Americkej obchodnej komory v SR kurz vytvorili partneri z Univerzity v Helsinkách a spoločnosť Reaktor Innovations s podporou fínskej vlády a Európskej komisie. 

Odborným garantom kurzu je Univerzita Komenského v Bratislave a kurz má aj mnoho podporovateľov z radov firiem a odborných spoločností. Bežných ľudí chce v slovenčine formou e-learningu bezplatne vzdelávať a pripravovať na reálne situácie, kedy dochádza ku kontaktu s umelou inteligenciou. Nielen študenti, ale aj bežní ľudia a zamestnanci si tak môžu interaktívne osvojiť úplné základy AI a zvyšovať si svoje digitálne zručnosti aj celkovú IT gramotnosť. Úspešný absolvent dostane certifikát. 

Kurz Elements of AI už absolvovalo vyše 620.000 ľudí z vyše 160 krajín sveta z rôznych demografických skupín. Podľa doterajších štatistík takmer 40 % účastníkov sú ženy a viac než 25 % tvoria ľudia starší než 45 rokov. Kurz sa skladá zo šiestich častí, ktoré objasňujú rôzne aspekty AI, napríklad definície, základy pravdepodobnosti, neurónové siete, strojové učenie a implikácie na spoločnosť. Počas výučby sa účastníci vžívajú do roly pracovníkov, voličov, aj ako konzumentov médií a rôznych produktov. Kurz obsahuje praktické cvičenia a vyžaduje aj slovné odpovede, ktoré sú hodnotené. Predpokladaná časová náročnosť kurzu je 25 až 50 hodín, v závislosti od vzdelania účastníka.