pondelok 12. apríla 2021

Výzva: Projekty Slovenska a Taiwanu

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila novú výzvu na roky 2022 – 2023 na podporu projektov medzi Slovenskom a Taiwanom. Výzva je vyhlásená na základe dohody medzi Slovenským ekonomickým a kultúrnym úradom Taipei a Zastupiteľským úradom Taipei v Bratislave o vedecko-technickej spolupráci, ktorá bola podpísaná v roku 2015.

Celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie na podporené projekty v tejto výzve bude maximálne 110.000 eur. Na riešenie jedného projektu je možné poskytnúť maximálne 10.000 eur na celú dobu riešenia a maximálne 5.000 eur na kalendárny rok projektu. Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí vedy a výskumu s maximálnou dobou trvania 24 mesiacov. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce. Žiadosti je možné posielať do 2. júna 2021.

O informácie súvisiace s výzvou a podaním žiadosti cez elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov môžete požiadať vyplnením kontaktného formulára na webe APVV.