streda 14. apríla 2021

Upozorňujeme: Preventívne užívanie acylpyrinu

V súvislosti s očkovaním proti Covid-19 sa objavili odporúčania na zvládnutie prípadných nežiadúcich účinkov užívaním kyseliny acetylsalicylovej (Acylpyrin) v dávke 500 mg na zníženie rizika výskytu krvných zrazenín. Slovenská lekárnická komora upozorňuje, že to nie je v súlade s oficiálnym stanoviskom Európskej liekovej agentúry a ani so žiadnym iným publikovaným vedeckým odporúčaním. Takéto experimentálne podávanie lieku dôrazne neodporúča a žiada svojich členov, farmaceutov verejných lekárni, aby v tomto duchu poskytovali odborné konzultácie prípadným záujemcom o tento liek v uvedenej „indikácii“.

Kyselina acetylsalicylová sa v súlade so súhrnom charakteristických vlastností lieku v uvedenej dávke odporúča podávať iba v opodstatnených prípadoch – zvýšená telesná teplota, bolesť, zápal a iba u pacientov, u ktorých nie je takáto liečba kontraindikovaná. Liek je rizikový u pacientov pri akútnej vredovej chorobe žalúdka alebo dvanástnika, pri bronchiálnej astme a pri krvácavých stavoch.Na uľahčenie príznakov po očkovaní odporúčame lieky s obsahom paracetamolu a ibuprofenu, ktorých použitie je však rovnako ako u všetkých liekov potrebné konzultovať s lekárom alebo farmaceutom, hlavne vzhľadom k prípadným kontraindikáciám a liekovým interakciám.

Antiagregačné pôsobenie kyseliny acetylsalicylovej je dokázané v dávkach, ktoré sú v Slovenskej republike registrované v liekoch s obsahom 30 mg a 100 mg tohto liečiva. Avšak rovnako, ako nie je dávka 500 mg kyseliny acetylsalicylovej určená na prevenciu vzniku krvných zrazenín, tak ani tieto nižšie dávky nie sú žiadnou vedeckou či liekovou autoritou odporúčané na použitie v rámci samoliečenia potenciálnych komplikácií po očkovaní súvisiacich so zrážanlivosťou krvi a množstvom krvných doštičiek
Samovoľné užívanie týchto liekov bez príslušnej konzultácie s lekárom alebo farmaceutom predstavuje pre pacienta (laika) zvýšené riziko ďalších zdravotných komplikácií.