pondelok 12. apríla 2021

SR: V prvom štvrťroku 2021 zbankrotovalo 1.250 obyvateľov

Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK), v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 3.636 osobnými bankrotmi predstavuje počet osobných bankrotov v prvom kvartáli 2021 pokles až o 65,62 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, kedy od októbra do decembra 2020 zbankrotovalo 2.745 dlžníkov, ich v prvom štvrťroku bolo o 54,46 % menej.

„V januári sme zaznamenali najnižší počet osobných bankrotov za predchádzajúcich 44 mesiacov, po februárovom náraste marec priniesol ešte nižší počet oddlžených občanov. Predpokladáme, že dôvodom tohto poklesu sú vládne obmedzenia v súvislosti s bojom proti pandémii koronavírusu a prísnejšie legislatívne podmienky, keď o osobný bankrot môže požiadať iba dlžník s minimálne rok trvajúcou exekúciou“, uviedla analytička Jana Marková. V marci 2021 bolo na Slovensku vyhlásených iba 284 osobných bankrotov. V porovnaní s marcom 2020 s 1.150 osobnými bankrotmi to predstavuje medziročný pokles až o 75,30 percenta. A v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy vo februári 2021 zbankrotovalo 669 dlžníkov, ich v treťom mesiaci 2021 bolo o 57,55 percenta menej. Menej osobných bankrotov bolo iba v prvých piatich mesiacoch roku 2017 a v predchádzajúcich rokoch 2006 až 2016, kedy však platila iná, ešte pôvodná legislatívna úprava, a bankroty dosahovali v jednotlivých mesiacoch len dvojciferné hodnoty.

V minulom mesiaci bolo vyhlásených 281 konkurzov (98,94 %) a 3 dlžníci (1,06 %) sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v marci 2021 ich bolo 26 (9,15 %) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 258 (90,85 %) na majetok nepodnikateľov. V marci 2021 súdy zrušili 730 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 648 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 82 konkurzov bolo zrušených po splnení konečneného rozvrhu výťažku. Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca marca 2021 zbankrotovalo už 50.671 obyvateľov Slovenskej republiky.

Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v marci 2021 ich pripadalo na mužov 169 a na ženy 115. Inštitút osobného bankrotu stále viac využívajú muži, v medziročnom porovnaní sa však ich pomer na celkovom počte osobných bankrotov znížil o 0,84 percentuálneho bodu (59,51 % v marci 2021 vs. 60,35 % v marci 2020). Pomer žien v marci 2021 medziročne o 0,84 percentuálneho bodu narástol (40,49 % v marci 2021 vs. 39,65 % v marci 2020). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v marci 2021, malo 6,51 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v marci 2020 ich bolo 2,88 %). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 6,09 % dlžníčok (v marci 2020 ich bolo 2,85 %). V marci sa najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi stali tridsiatnici s 28,52 % (24,70 % v marci 2020), za nimi nasledovali štyridsiatnici s podielom 24,65 % (31,48 % v marci 2020). 

V treťom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom – 73 a v Košickom kraji – 51; najmenej v Nitrianskom – 6 a v Trnavskom kraji – 8. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov v každom kraji klesol, najviac v Nitrianskom (- 96,92 %) a v Trnavskom kraji (-91,11 %).