streda 14. apríla 2021

EIC Akcelerátor: Prvé výzvy

Po spustení Európskej rady pre inováciu (EIC) a oznámení prvých možností financovania vyhlásila Európska komisia prvé výzvy v rámci nástroja EIC Akcelerátor. Cieľom finančných prostriedkov vo výške viac ako 1 miliarda EUR je pomôcť pri rozširovaní činnosti startupov a malých a stredných podnikov, ktoré majú potenciál dosiahnuť veľký vplyv. Hoci viac ako polovica finančných prostriedkov je určená pre prelomové inovácie v ktorejkoľvek oblasti, 495 miliónov EUR je vyčlenených na inovácie, ktoré podporujú Európsku zelenú dohodu, ako aj digitálne a zdravotnícke technológie.

EIC Akcelerátor sa zameriava na vedecké alebo technologické objavy, ktoré si vyžadujú značné finančné prostriedky v dlhšom časovom horizonte pred tým, než začnú generovať výnosy. V prípade takýchto inovácií je často ťažké získať financovanie, keďže sú s nimi zvyčajne spojené príliš vysoké riziká a sú náročné na čas. Toto financovanie umožňuje inovátorom získať celú sumu investícií, ktoré potrebujú na rozšírenie svojej činnosti v kratšom časovom rámci. Nástroj pôsobí ako katalyzátor na prilákanie ďalších investorov potrebných na rozšírenie rozsahu inovácií. Tento jedinečný model financovania ponúka granty pre startupy a MSP vo výške do 2,5 milióna EUR v kombinácii s kapitálovými investíciami prostredníctvom fondu EIC v rozmedzí od 500.000 do 15 miliónov EUR. Okrem finančnej podpory môžu všetky projekty využívať služby podnikateľskej akcelerácie, ktoré poskytujú prístup k špičkovým odborným znalostiam, podnikom, investorom a subjektom pôsobiacim v príslušnom ekosystéme.

Európska komisia takisto otvorila program EIC Prieskumník, ktorý disponuje rozpočtom 168 miliónov EUR. Interdisciplinárne tímy výskumných pracovníkov môžu požiadať o granty na výskum a inovácie, ktoré im pomôžu realizovať ich prelomové nápady a ktoré budú mať transformačný pozitívny vplyv na naše hospodárstvo a spoločnosť. Granty vo výške od 3 do 4 miliónov EUR budú určené na prelomové technológie, ktoré budú riešiť globálne výzvy a zlepšia náš život.