utorok 13. apríla 2021

SR: Vývoj zamestnanosti a mzdy

Štatistický úrad SR zverejnil na svojich webových stránkach informácie o vývoji zamestnanosti a mesačnej mzdy na Slovensku. Zamestnanosť vo februári t. r. klesla vo väčšine odvetví, priaznivejší bol vývoj mzdy, pod úrovňou roka 2020 boli len tri odvetvia.

Zamestnanosť sa na začiatku roka 2021 mierne zvýšila len v informačných a komunikačných činnostiach, najviac klesla v ubytovaní, kde pokles prekročil 20 %, o viac ako 10 % sa znížila aj v stavebníctve a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Zamestnanosť vo februári 2021 sa v porovnaní s februárom 2020 zvýšila len v informačných a komunikačných činnostiach, aj to len veľmi mierne o 0,1 %. Najviac klesla v ubytovaní o 20,4 %, pokles o viac ako 10 % však zaznamenali aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (o 16,8 %) a v stavebníctve (o 10,1 %). Znížila sa aj vo veľkoobchode o 8 %, priemysle o 5,7 %, maloobchode o 4,8 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 4,2 %, doprave a skladovaní o 3,7 % a vo vybraných trhových službách o 1,5 %.

V priemere za dva mesiace roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 vzrástla zamestnanosť len v informačných a komunikačných činnostiach o 0,2 %. Klesla v ubytovaní o 22,7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 14,4 %, stavebníctve o 9,9 %, veľkoobchode o 7,8 %, priemysle o 6,1 %, maloobchode o 4,9 %, doprave a skladovaní o 4,1 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 3,9 % a vo vybraných trhových službách o 0,9 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda vo februári 2021 medziročne najviac vzrástla v stavebníctve. Klesla v troch odvetviach, najväčší, až dvojciferný pokles bol v ubytovaní. Priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla vo februári 2021 oproti februáru 2020 v staveb­níc­tve o 4,5 % (dosiahla 747 eur), veľkoobchode o 3,7 % (1.076 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 2,5 % (1.945 eur), vybraných trhových službách o 2,5 % (1.058 eur), maloobchode o 1,5 % (801 eur), priemysle o 1,2 % (1.136 eur) a v doprave a skladovaní o 0,2 % (1.009 eur). Klesla v ubytovaní o 19,7 % (648 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,4 % (528 eur) a v predaji a oprave motorových vozidiel o 4,5 % (1.013 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda vo februári 2021 medziročne vzrástla v stavebníctve o 3,6 %, veľkoobchode o 2,8 %, informačných a komunikačných činnostiach a vo vybraných trhových službách zhodne o 1,6 %, maloobchode o 0,6 % a v priemysle o 0,3 %. Klesla najviac v ubytovaní o 20,4 %, pokles bol aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,2 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 5,4 % a v doprave a skladovaní o 0,7 %.

V priemere za dva mesiace roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa mzda zvýšila vo vybraných trhových službách o 5,9 % (dosiahla 1 090 eur), stavebníctve o 4,1 % (758 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 1,2 % (1 969 eur), priemysle o 1,1 % (1 157 eur), veľkoobchode o 0,9 % (1 064 eur) a v maloobchode o 0,6 % (802 eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa znížila v ubytovaní o 19,1 % (649 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,6 % (524 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 3 % (1 039 eur) a v doprave a skladovaní o 1,6 % (1 015 eur).

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne vo vybraných trhových službách o 5,1 %, stavebníctve o 3,3 %, informačných a komunikačných činnostiach o 0,4 %, priemysle o 0,3 % a vo veľkoobchode o 0,1 %. Klesla v ubytovaní o 19,7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,3 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 3,8 %, doprave a skladovaní o 2,4 % a v maloobchode o 0,2 %.