streda 28. apríla 2021

Aktuálne: Nepoznáme úroveň mailových rizík

Lokálne SMB firmy a organizácie (malé a stredne veľké spoločnosti) zápasia v oblasti IT bezpečnosti s celým radom výziev, hlavne s ochranou elektronickej pošty, kritickými softvérovými opravami a zlepšovaním celkovej úrovne zabezpečenia. Zistenia vyplývajú z aprílového prieskumu GFI Software medzi českými a slovenskými IT pracovníkmi zo SMB segmentu.

Firemní správcovia v poslednom čase čelia niekoľkým výzvam: rastie počet koncových zariadení, IT infraštruktúra sa kvôli koronavírusovým opatreniam rozširuje za fyzické hranice organizácií a IT administrátori majú stále menej času a zdrojov na riešenie bezpečnostných incidentov. Firmy stále častejšie zisťujú, že antivírus a firewall už nestačí, a stoja pred dilemou, ktoré časti svojej IT infraštruktúry ochrániť skôr a ktoré neskoršie.

Zistenia z prieskumu medzi lokálnymi IT pracovníkmi:
 79 % IT pracovníkov v SMB spoločnostiach nepozná úroveň aktualizácie emailových rizík.
 46 % nemôže potvrdiť, že v organizácii sú nainštalované všetky kritické opravy.
 V 44 % spoločností nie sú odstránené všetky zastarané prihlásenia zo zariadení.
 Nainštalovaný antivírus na všetkých zariadeniach nemá 15 % organizácií.
 48 % pracovníkov nedokáže preukázať postupné zlepšovanie úrovne zabezpečenia IT vo svojej
organizácii.

„Počas minuloročnej pandémie sa firmy v prvotnej reakcii sústredili predovšetkým na pokrytie vzdialených pracovníkov pomocou VPN sietí. S ročným odstupom naše aktuálne zistenia hovoria o tom, že v českých a slovenských SMB organizáciách sa nachádza mnoho iných medzier, ktoré ohrozujú ich IT bezpečnosť a obchodnú kontinuitu. Alarmujúce je hlavne podceňovanie nebezpečných emailových útokov a nedôsledná aktualizácia systémov a aplikácií“, dodal Jozef Kačala.