streda 28. apríla 2021

Výzva: Kreatívny voucher

Kreatívny voucher poskytovaný v rámci projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku môžu malí a strední podnikatelia využiť aj v roku 2021 na služby v troch odvetviach: dizajn, reklama a marketing, IKT – počítačové služby. Môžu tak získať podporu do výšky maximálne 50 % nákladov na služby z týchto oblastí. Výška finančnej pomoci je v rozpätí od 1.000 do 4.300 eur.

Jednou z najvýraznejších zmien v rámci zjednodušovania a zrýchľovania doterajších procesov je, že detaily projektu si žiadateľ upresní až po potvrdení rezervácie zdrojov s vysúťaženým subjektom. Pre vysúťažený subjekt aj naďalej platí podmienka podnikania v príslušnom odvetví kreatívneho priemyslu minimálne jeden rok. Avšak čas na ich povinný zápis do zoznamu oprávnených realizátorov sa predlžuje až po moment predloženia žiadosti o preplatenie kreatívneho vouchera. Momentálne je v Galérii realizátorov zverejnených už viac ako 860 profilov oprávnených realizátorov.

Podrobné informácie o podmienkach aktuálnych výziev sú k dispozícii na stránke vytvor.me v sekcii Výzvy. On-line registrácia žiadostí bude otvorená v pracovných dňoch od 26. 04. 2021 do 30. 04. 2021 v čase od 12:00 do 20:00 hod. Pri elektronickej registrácii vyplní podnikateľ jednoduchý formulár. Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho kreatívny voucher. Kompletné žiadosti bude možné predkladať do 21. 05. 2021. V prípade otázok môžu záujemcovia o vouchere kontaktovať konzultačné centrá národného projektu v Bratislave a v Košiciach. Pomoc vo forme kreatívnych voucherov je poskytovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.