štvrtok 29. apríla 2021

EU: Horizont Európa 2021 – 2027

Európsky parlament schválil výskumný program Horizont Európa na roky 2021 – 2027. Program Európskej únie (EÚ) na podporu výskumu a inovácií má pomôcť systémom zdravotnej starostlivosti lepšie sa pripraviť na budúce pandémie, priemyslu účinnejšie znižovať emisie, digitalizovať aj inovovať. Celkový rozpočet bol schválený vo výške 95,5 miliardy eur.

Horizont Európa bude v rokoch 2021 - 2027 zaisťovať krátkodobé a dlhodobé financovanie výskumu a inovácií spojených s celosvetovými výzvami, akými sú napríklad boj proti zmene klímy, digitalizácia či pandémia nového koronavírusu. Na základe dohody poslancov a ministrov členských štátov sa z rozpočtu EÚ vyčlenila rekordná suma na financovanie výskumu v oblasti digitálnych technológií a digitalizácie. Program je zameraný aj na podporu inovatívnych malých a stredných podnikov (MSP) a európskej výskumnej infraštruktúry. Parlamentným vyjednávačom sa tiež podarilo presadiť uvoľnenie ďalšej miliardy eur na základný výskum, ktorú bude mať na starosti Európska rada pre výskum.

Európska komisia už nový program predbežne spustila, a to 1. januára 2021. Európsky parlament ho s konečnou platnosťou a v znení, ktoré je výsledkom dohody vyjednávačov EP a Rady (ministrov) EÚ, schválil 27. apríla 2021:
• Celkový rozpočet vo výške 95,5 miliardy eur vrátane 5,4 miliardy eur z plánu obnovy EÚ pre budúce generácie.
• Výrazné zameranie na oblasti zdravia, digitalizácie a podpory inovatívnych malých a stredných podnikov.
• Predbežné uplatňovanie programu od 1. januára 2021.