piatok 30. apríla 2021

Aktuálne: Aká bude druhá polovica roka

Predchádzajúcich 12 mesiacov prinieslo výraznejšie zrýchlenie tempa digitálnej transformácie než si bol schopný ktokoľvek predstaviť. Možno teda predpokladať, že do roku 2025 dosiahneme úroveň digitalizácie očakávanej až v roku 2030. Podľa prieskumu Dell Technologies Digital Transformation Index (október 2020) celosvetovo 80 % podnikov urýchlilo niektoré programy digitálnej transformácie. 

Rýchly prechod na prácu na diaľku a on-line predaj kvôli zachovaniu kontinuity podniku si vyžiadal prehodnotenie plánov zavádzania nových technológií. V počiatkoch pandémie firmy uskutočnili rýchle investície do IT. Teraz situáciu znovu vyhodnocujú a investujú s cieľom dosiahnuť skutočne dlhodobú transformáciu. Ich hlavné priority rozvoja IT pre nasledujúce obdobie sa týkajú práce a štúdia z domova so zameraním na automatizáciu a agilitu celého IT kvôli konzistentnosti a prevádzkovej odolnosti. Platí to o všetkých odvetviach, tak v komerčnom ako aj verejnom sektore.

Podľa Dell Technologies môžeme v najbližšom období očakávať:
· Hybridný cloud pre hybridné pracovnú silu: Investície do cloudových prevádzkových modelov, ktoré zahŕňajú verejné, privátne a edge prostredia, naďalej porastú a umožnia rýchle rozšírenie IT a jeho správu kdekoľvek. Podniky si zabezpečujú dáta, udržujú si o nich prehľad a chránia tak svoje informácie, pracovníkov aj podnikanie. Cloud - vrátane rôznych verejných, privátnych a okrajových cloudov - sa stáva spôsobom podnikania a stále viac ovplyvňuje firemné IT. Podniky stále častejšie očakávajú, že budú môcť využívať svoju IT architektúru prakticky rovnakým spôsobom ako verejné cloudové služby - dostupné na objednávku a škálovateľné podľa potreby na niekoľko kliknutí, čo znamená širšie možnosti a menšiu náročnosť. Dostupnosť IT kdekoľvek vo forme služby prinesie, že podniky môžu jednoduchšie a rýchlejšie voliť vhodné prostriedky na uspokojenie svojich súčasných aj budúcich IT potrieb.
· Pozornosť sa zameria na príležitosti v edge computingu: Rozmach práce a štúdia na diaľku spolu s rastom obľuby dátovo založených inteligentných aplikácií vedie k tomu, že sa budeme na takzvanom okraji siete stretávať s vysoko distribuovanými dátovými pracovnými záťažami, ktoré je nutné spravovať a analyzovať v reálnom čase. V dôsledku toho pôjde ešte väčší objem IT investícií do distribuovanej infraštruktúry - tu však bude musieť byť možné zavádzať jednoduchšie a rýchlejšie. Tento posun podporí rozvoj hybridných cloudových prevádzkových modelov, ktoré presahujú tradičné dátové centrá a zasahujú do edge prostredia. Schopnosť analyzovať dáta v edge prostrediach s využitím 5G a bezprostredne reagovať na získané poznatky podporí nové obchodné možnosti, napríklad v elektronickom obchode alebo pri aplikáciách digitálneho podniku.
· Rozvoj edge computingu núti telekomunikačných operátorov urýchliť zavádzanie 5G: Mobilní operátori budú tento rok investovať do moderného IT s cieľom "cloudifikovat" svoju sieťovú architektúru, aby zaistili širokú dostupnosť konektivity a ešte viac používateľom priblížili výpočtový výkon v edge prostrediach sprostredkovaný technológiami 5G. Budeme stále viac závislí na modernej konektivite založenej na bezdrôtových komunikačných technológiách 5G, aby sme prepojili cloudové a edge prostredia s ľuďmi a zariadeniami. Posun už nastal - zaznamenávame prechod od uzavretých, proprietárnych sieťových architektúr k otvoreným, štandardizovaným a softvérovo definovaným. Tieto investície realizované v najbližších mesiacoch prinesú výrazné výsledky v dlhodobejšom horizonte 3-5 rokov, kedy 5G ponúkne oveľa väčšie možnosti ako predchádzajúce generácie bezdrôtovej konektivity.
· Inteligentné PC sa prispôsobí hybridnému spôsobu práce a hyperkomunikujúcim používateľom: Ľudia sa prispôsobujú novému, hybridnému spôsobu práce a štúdia a od technológií potrebujeme to isté - aby sa prispôsobili. Kombinácia AI, cloudu a vylepšenej konektivity zlepší skúsenosti používateľov s koncovými zariadeniami. AI zjednoduší prácu s PC, umožní jeho lepšie prispôsobenie a odstráni problémy. Inteligentný softvér napríklad pomôže zariadením porozumieť, kedy používateľ chce a kedy nechce byť pri videokonferenciu videný. Zariadenia budú tiež schopné sa v prípade zlého signálu Wi-Fi prepnúť na 5G pripojenie. Budú sa objavovať nové aplikácie a služby, ktoré uľahčia a spríjemnia tímovú komunikáciu a spoluprácu na diaľku, a systémy, ktoré dnes používame, sa dočkajú zlepšení a nových funkcií.
· Technológia umožňujú nástup nového veku ľudskej transformácie: Technika umožní kvalitnejší komunikáciu a posilní pocit prepojenosti v čase, keď pracujeme a študujeme dištančne - z našich domovov. Virtuálne stretnutia a priestory pre spoluprácu nám dávajú nahliadnuť do každodenných životov našich kolegov a umožňujú flexibilnejšie vyvážiť pracovný a súkromný život.

Technika však tiež prispieva k rozvoju nových vzťahov - AI a automatizácia zmení deľbu práce medzi ľuďmi a strojmi. Umelej inteligencii budeme odovzdávať čoraz viac duševnej práce, nie iba mechanické úkony. Tým rýchlejšie získame hlbší a podstatnejšie informácie, ktoré nám, ľuďom, umožní zamerať sa na rozsiahlejšie inovácie, zmysluplnú prácu a medziľudskú komunikáciu. A zatiaľčo predchádzajúce mesiace priniesli zásadné a neočakávané zmeny, tie nasledujúce budú formovať spoločnosť smerom k väčšej dôvere, empatiu, trpezlivosti a flexibilite. To sa prejaví aj na našej práci - tá bude určovaná výsledkami, nie miestom - aj v našich životoch - akú budeme mať zdravotnú starostlivosť, ako sa budú vzdelávať naši študenti, ako sa budeme starať o našich blízkych, ako budeme ovplyvňovať svet a realizovať svoje poslanie. Dôvera medzi ľuďmi bude závisieť na technike - bezpečnosti zariadení, sietí a dát. Bezpečnosť a dôvera sa stanú neoddeliteľnou súčasťou informačnej infraštruktúry.