štvrtok 29. apríla 2021

Upozorňujeme: Zastarané systémy

Až 22 % používateľov počítačov stále používa operačný systém Windows 7, ktorého podpora bola ukončená v januári 2020. Pritom ak operačný systém dospel ku koncu svojej životnosti, nie sú preň viac vydávané aktualizácie vrátane kritických bezpečnostných opráv. Hoci operačný systém môže na prvý pohľad fungovať správne, môže byť náchylnejší na útoky. 

Keď sú operačné systémy na konci svojej životnosti, zraniteľné miesta zostávajú bez bezpečnostných záplat a tak poskytujú kybernetickým útočníkom potenciálne spôsoby, ako získať prístup do systému. Z týchto dôvodov je preto nevyhnutné aktualizovať operačný systém, aby ste chránili systémy či firemné siete pred hrozbami, ktorým sa dá tak jednoducho predísť. Medzi používateľmi, ktorí stále používajú Windows 7, majú podľa štúdie Kaspersky z anonymizovaných metadát operačných systémov poskytnutých so súhlasom používateľov siete Kaspersky Security Network takmer rovnaký podiel spotrebitelia, malé a stredné podniky ako aj mikropodniky – po 22 %. Takmer štvrtina mikropodnikov stále používa zastaraný operačný systém, pričom práve z dôvodu, že nemajú dedikovaného IT pracovníka zodpovedného za kyberbezpečnosť, je ešte dôležitejšie zabezpečiť aktuálnosť využívaného operačného systému. V súčasnosti majú spoločnosti k dispozícii rozšírenú platenú podporu pre Windows 7, čo však predstavuje ďalšie výdavky – a táto ponuka nebude dostupná večne (podľa MS Extended Security Updates FAQ končí posledné obdobie rozšírených platených aktualizácií v roku 2023).

Iba malé percento (menej ako 1 %) ľudí aj organizácií stále používa staršie operačné systémy, akými sú Windows XP a Vista, ktorých podpora sa skončila v roku 2014 pre XP a v roku 2017 pre Vistu. Celkovo takmer štvrtina (24 %) používateľov stále používa operačný systém Windows bez bežnej podpory (Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Vista). Našťastie až 72 % používateľov používa Windows 10, najnovšiu verziu operačného systému Windows, ktorá sa javí ako najbezpečnejšia voľba. 

Poznanie rizík operačného systému na konci životného cyklu je dobrým začiatkom, ale na základe týchto znalostí je potrebné aj konať. Aby ste chránili seba či svoju firmu, spoločnosť Kaspersky odporúča:
  • Používajte aktuálnu verziu operačného systému a uistite sa, že máte aktivovanú funkciu automatické aktualizácie.
  • Ak aktualizácia na najnovšiu verziu operačného systému nie je možná, organizácie by mali zakomponovať túto skutočnosť do svojich modelov hrozieb a uvažovať nad inteligentným oddelením zraniteľných uzlov od zvyšku siete. Špeciálne riešenie môže poskytnúť podporu, pretože umožňuje prevádzkovať aj taký starý operačný systém ako Windows XP SP2, ktorý beží na systémoch s veľmi nízkymi hardvérovými nárokmi.
  • Používajte technologické riešenia so zakomponovanou prevenciou proti zneužitiu, ktoré pomáhajú znižovať riziko zneužitia nezaplátaných zraniteľností, ktoré sa môžu nachádzať v zastaraných operačných systémoch (Windows 7 a starších).