pondelok 26. apríla 2021

EU: Predaj nových áut

V prvom štvrťroku 2021 tvorili podľa Európskej asociácie výrobcov automobilov (ACEA) hybridné elektrické vozidlá 18,4 % z celkového predaja osobných automobilov v Európskej únii (EÚ), čím sa za rok takmer zdvojnásobil ich podiel na trhu. Zvýšil sa aj dopyt po elektricky nabíjateľných automobiloch v EÚ: akumulátorové elektrické vozidlá tvorili 5,7 % všetkých predaných nových automobilov, zatiaľčo hybridy typu plug-in predstavovali 8,2 %. Predaj tradičných automobilov na fosílne palivá v únii naďalej klesal, hoci benzín a nafta stále tvorili 65,4 % automobilového trhu.

Od januára do marca 2021 klesol objem nafty oproti predchádzajúcemu roku o 20,1 % a dosiahol 593.559 automobilov predaných v celej Európskej únii. Diesel má v súčasnosti trhový podiel 23,2 %, čo je pokles z 29,9 % v prvom štvrťroku 2020. Väčšina trhu EÚ zaznamenala v tomto segmente dvojciferný pokles, vrátane troch zo štyroch hlavných: Nemecka (-29,4 %), Španielska (-28,3 %) a Francúzsko (-11,1 %). Podobne pokračoval v klesajúcom trende  dopyt po benzínových automobiloch, keď tržby klesli o 16,9 % z 1,3 milióna predaných kusov v 1. štvrťroku 2020 na 1,1 milióna v tomto roku. V dôsledku toho sa podiel benzínu na trhu automobilov v EÚ znížil z 52,3 % v prvom štvrťroku 2020 na 42,2 % v rovnakom období roku 2021. S výnimkou Francúzska (+ 8,3%) registrácia benzínových automobilov poklesla na všetkých významných trhoch EÚ počas trojmesačného obdobia: Nemecko (-30,0%), Španielsko (-25,7%) a Taliansko (-4,8%).

Počas prvého štvrťroka t. r. sa registrácia batériových elektrických vozidiel (BEV) v EÚ zvýšila o 59,1 % a na 146.185 automobilov, pričom dopyt stále ťaží z vládnych stimulov pre vozidlá s nulovými emisiami. Tento rast bol podnietený veľkými prírastkami na kľúčových trhoch EÚ, najmä v Nemecku (+ 149,0%) a Taliansku (+ 145,6%). Naopak, v Španielsku od januára do marca poklesol dopyt po batériových elektromobiloch (-12,6%). Registrácia plug-in hybridných elektrických vozidiel (PHEV) vyskočila o 175,0 % na celkových 208.389 kusov. Jedným z motorov tohto rastu bolo Taliansko, kde bolo v prvom štvrťroku zaregistrovaných 16.103 automobilov typu plug-in, čo predstavuje medziročný nárast o 445,7 %. Tri ďalšie významné trhy EÚ tiež v tomto roku zaznamenali dvojnásobné alebo dokonca trojnásobné zisky v segmente PHEV: Nemecko (+ 195,4%), Francúzsko (+ 231,4 %) a Španielsko (+ 116,1 %). Hybridné elektrické vozidlá (HEV) zostali najväčšou objemovou kategóriou alternatívne poháňaných osobných automobilov v EÚ, od januára do marca 2021 bolo registrovaných 469.784 kusov (nárast o 101,6 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka). Registrácia hybridov vzrástla takmer všade v regióne, vrátane Talianska (+246,8 %), Francúzska (+135,0 %), Nemecka (+60,5 %) a Španielska (+39,4 %).

Dopyt po vozidlách na zemný plyn (NGV) v Európskej únii klesol počas prvého štvrťroka o 10,1 % na 14.300 kusov, a to aj napriek nárastu registrácie o 24,5 % v Taliansku (najväčší trh EÚ s týmito vozidlami). Na druhej strane sa predaj automobilov na LPG takmer zdvojnásobil (+ 92,7 %) na 46.037 vozidiel, čo bolo podporené pozoruhodnými ziskami vo Francúzsku (+ 1.748,6 %; v súčasnosti druhý najväčší trh v EÚ pre automobily na LPG) a v Taliansku (+23,9 %), čo predstavovalo viac ako polovicu celkového predaja LPG.