pondelok 26. apríla 2021

Open source: Budúcnosť softvéru?

Jeden z najrozsiahlejších prieskumov open source technológií v podnikovom prostredí 2021 State of Enterprise Open Source Report priniesol pre niekoho možno prekvapivé zistenia. Medzi kľúčové patrí, že hlavnou oblasťou využitia open source sú digitálne transformácie, podnikový open source je motorom pre inovácie, bezpečnosť je dôležitou pridanou hodnotou podnikového open source rovnako ako je dôležité zapojenie dodávateľov do open source komunít.

Prieskum zadala už tretí rok po sebe spoločnosť Red Hat, tento rok sa ho zúčastnilo 1.250 respondentov z rôznych krajín sveta, vo všetkých prípadoch ani neboli zákazníkmi Red Hat a nevedeli, že  prieskum zadala táto spoločnosť. Pribudlo aj niekoľko nových otázok, ktoré priniesli nečakanú odpoveď. Viac ako polovica (54 %) opýtaných považuje za dôležitú oblasť využitia podnikového open source (OS) digitálne transformácie. Toto číslo za posledné dva roky vzrástlo o 11 bodov, pričom podobného hodnotenie teraz dosahujú aj ďalšie príbuzné kategórie ako vývoj aplikácií a DevOps. Pre digitálne transformácie je toto obdobie vôbec rušné. Potvrdzuje to aj správa Globálny technologický výhľad pre rok 2021, ktorá digitálne transformácie uvádza ako hlavnú investičnú prioritu v rámci netechnického IT s tým, že 21 % opýtaných urýchľovalo svoje plány - pravdepodobne v reakcii na COVID-19. Modernizácia infraštruktúry zostáva najdôležitejšou oblasťou, kde sa využíva podnikový open source vo väčšine geografických oblastí, hoci v EMEA remizuje s digitálnymi transformáciami. Ak uvážime, že korene open source často siahajú k modernizácii infraštruktúry, nie je to prekvapivé. Na druhej strane nástup podnikového open source do kategórií viac spätých s dôležitými obchodnými iniciatívami, ako digitálne transformácie, je o niečo horšie predikovateľný.

Kým modernizácia infraštruktúry zostáva dôležitou oblasťou využitia podnikového open source, historicky uznávaná výhoda vo forme nižších celkových nákladov sa aktuálne prepadla až na šieste miesto v rebríčku. To znamená, že vnímanie podnikového open source ako lacnejšej a postačujúcej alternatívy proprietárneho softvéru sa mení a všeobecne sa OS vníma lepšie. V prvom rade respondenti uvádzajú vyššiu kvalitu, ktorú označujú za najväčší prínos podnikového open source. Schopnosť bezpečne poskytovať OS technológie potom zmieňujú na štvrtom mieste. To dobre korešponduje s výhodou prístupu k inováciám, ktorú respondenti uvádzajú na druhom mieste. Všetky výhody zmieňované IT lídrami v prieskume naznačujú, že podnikový open source vnímajú ako spôsob, ako získať špičkový softvér, ktorý môžu zodpovedne nasadiť. 

Bezpečnosť je v istom zmysle druh kvality. Tento prínos, spomínaný respondentmi na treťom mieste, však stojí za zváženie sám o sebe, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Po prvé, bezpečnosť je extrémne horúca téma. Za ďalšie, dopad voľné dostupnosti kódu na bezpečnosť býval na základe analógií s fyzickými bezpečnostnými systémami častou témou diskusií, a občas ešte stále je. Každopádne názor, že otvorený zdrojový kód prináša riziká, slabne. V skutočnosti, vedľa 30 % IT lídrov označujúcich bezpečnosť medzi tromi najdôležitejšími benefity, uvádza 87% podnikový open source ako "bezpečnejšie", alebo "rovnako bezpečný" ako proprietárny softvér. Prieskum sa hlbšie zameral aj na strategické postoje. V 84% opýtaní indikovali, že podnikový open source "je kľúčovou súčasťou bezpečnostnej stratégie organizácie." V 75% potom hovorili, že dôverujú podnikovému open source, pretože prechádza dôkladným procesom preverovanie a komerčného testovanie pre zaručenie kvality kódu. 

Komunity okolo open source softvéru sú miesta, kde vzniká veľa z vyššie spomínaných inovácií. Samotný pohľad na množstvo open source projektov v oblastiach ako cloud a umelá inteligencia nám poskytuje dobrý prehľad. Čísla v prieskume to potvrdzujú a podnikový open source ponúka organizáciám cestu na využitie všetkých týchto inovácií. To, aby bol dodávateľ schopný poskytovať podnikový open source zákazníkom čo najefektívnejšie, vyžaduje jeho účasť priamo v open source projektoch. Je to spôsob, ktorým získava expertízu potrebnú na podporu produktov a je to to, čo ho stavia do najlepšej pozície na ovplyvnenie smerovanie projektu k potrebám jeho zákazníkov. Ale zaujíma toto vôbec IT lídrov? Vnímajú nejaký rozdiel medzi dodávateľmi, ktorí pasívne konzumujú open source projekty a tými, ktorí sa ich aktívne snaží posunúť vpred? Predpoklad bol, že niekoľkým IT lídrom na tom pravdepodobne záleží. Opak bol ale pravdou. Môžeme sa len domnievať, že to bolo tým, že opýtaným IT lídrom nebol pripísaný dostatok zásluh. Len 38 % z nich uviedlo, že "oveľa pravdepodobnejšie" zvolí dodávateľa, ktorý prispieva a ďalších 45 % opýtaných sa potom "skôr prikloní" k takejto voľbe.