pondelok 31. mája 2021

COVID-19: Nežiaduce účinky

V súvislosti s očkovaním na prevenciu COVID-19 evidoval Štátny ústav pre kontrolu liečiv k 26. 5. 2021 na Slovensku 5.109 hlásení podozrení na nežiaduce účinky. Z celkového počtu bolo 344 závažných, čo predstavuje 6,7 % hlásení.

Celkovo bolo na Slovensku k 28. 5. 2021 podľa údajov NCZI prvou dávkou zaočkovaných 1.677.653 osôb, druhou dávkou 791.605 osôb.

Vakcína

Počet hlásení

Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

2 089 hlásení (148 závažných, z toho 1 úmrtie)

COVID-19 Vaccine Moderna

417 hlásení (25 závažných, z toho 1 úmrtie)

Vaxzevria (AstraZeneca)

2 588 hlásení (171 závažných, z toho 1 úmrtie)

Neuvedený názov (informácie boli dožiadané)

15 hlásení

Štátny ústav informuje iba o uzavretých prípadoch úmrtí v kauzálnej súvislosti s očkovaním. Vakcíny určené na prevenciu ochorenia COVID-19 sú podávané injekčne do svalu a môžu v priebehu hodín až dní po podaní vyvolať reakcie menšej alebo strednej intenzity, ktoré spontánne v priebehu niekoľkých dní odznievajú. Výskyt a intenzita nežiaducich reakcií závisia od celkového zdravotného stavu daného človeka, od veku (všeobecne sú nežiaduce reakcie po očkovaní u ľudí vo vyššom veku menej časté a menej intenzívne), iných súbežne užívaných liekov, imunitnej odpovede, ale v niektorých prípadoch aj od psychického nastavenia človeka. Takisto ich výskyt a intenzita závisí od toho, či ide o prvú alebo druhú dávku. Pri tzv. mRNA vakcínach – Comirnaty a COVID-19 Vaccine Moderna boli pozorované častejšie a intenzívnejšie nežiaduce reakcie po druhej dávke vakcíny. Naopak, po vakcíne Vaxzevria boli po druhej dávke v klinických skúšaniach pozorované nežiaduce reakcie menej často a menej intenzívne.