streda 2. júna 2021

EU: Digitálne zhromaždenie 2021

Európska komisia a portugalské predsedníctvo Rady Európskej únie organizujú 1. a 2. júna 2021 tzv. Digitálne zhromaždenie, ktoré sa tento rok bude venovať európskemu digitálnemu desaťročiu. Zameria sa na ciele digitálneho desaťročia, ktoré EÚ stanovila do roku 2030 a na program Digitálna Európa, nový program financovania s rozpočtom 7,5 miliardy eur na zavádzanie európskych digitálnych projektov.

Prvý deň zhromaždenia sa zameral na vymedzenie cesty Európy k úspešnej digitálnej transformácii do roku 2030, a to na základe vízií v tzv. Digitálnom kompase. Na dosiahnutie týchto cieľov sa okrem iných programov uskutočnia veľké investície prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách digitálneho desaťročia bude zahŕňať záväzky, ako zabezpečenie prístupu k vysokokvalitnému pripojeniu v celej Európe, presadzovanie digitálnych zručností pre všetkých občanov a budovanie spravodlivého on-line sveta bez diskriminácie. Cieľom verejnej konzultácie, ktorá bude prebiehať do 2. septembra 2021, je otvoriť rozsiahlu spoločenskú diskusiu a zhromaždiť názory občanov, mimovládnych organizácií, organizácií občianskej spoločnosti, podnikov, správnych orgánov a všetkých zainteresovaných strán. Získané príspevky budú podkladom pre návrh medziinštitucionálneho vyhlásenia.

Prvý deň priniesol aj slávnostné spustenie projektu EllaLink, ktorý spolufinancuje EÚ prostredníctvom programu BELLA. Ide o optický podmorský kábel spájajúci európsky a juhoamerický kontinent. Umožní prvé priame, vysokokapacitné dátové spojenie medzi Európou a Latinskou Amerikou, čím podporí výmenu a spracovanie údajov v oblasti výskumu a vzdelávania. EÚ je najväčším investorom do programu BELLA s príspevkom vo výške 26,5 milióna EUR, latinskoamerické národné výskumné a vzdelávacie siete a brazílska vláda poskytli dodatočné finančné prostriedky.

Program Digitálna Európa je stredobodom pozornosti druhého dňa zhromaždenia. S celkovým rozpočtom vo výške 7,5 miliardy EUR sa zameriava na posilnenie digitálnej suverenity EÚ, pričom podporuje dva ciele – zelenú transformáciu a digitálnu transformáciu. Má urýchliť obnovu hospodárstva a digitálnu transformáciu Európy v prospech občanov aj podnikov. Bude financovať európske projekty v štyroch oblastiach: superpočítače, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť a pokročilé digitálne zručnosti. Počas podujatia majú zástupcovia priemyslu a podnikateľskej sféry vrátane zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) a začínajúcich podnikov ako aj vládnych orgánov príležitosť dozvedieť sa viac o tom, čo im program Digitálna Európa ponúka a získať praktické usmernenia.