štvrtok 3. júna 2021

Upozorňujeme: Nebezpečný hrniec

Slovenská obchodná inšpekcia na svojom webe upozorňuje na tlakový hrniec, ktorého používanie môže byť spojené s rizikom poranenia a ohrozenia zdravia, a preto je nebezpečným výrobkom.

Konkrétne ide o tlakový hrniec TORO 270478 6L, model DSS 2206 z Číny. Nerezový tlakový hrniec s objemom 6 l je zabalený v kartónovej krabici s uvedením EAN kódu: 8591177089469. K výrobku je priložený návod na použitie v štátnom jazyku. Pri manipulácii s regulátorom tlaku uvoľnená horúca para uniká šikmo nahor, môže tak zasiahnuť spotrebiteľa a poraniť ho.

SOI už uložila zákaz sprístupňovania predmetného výrobku, nariadila stiahnutie výrobku z trhu a povinnosť informovať o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny. Ak ste si tento výrobok zakúpili, vo vlastnom záujme ho prestaňte používať.