pondelok 31. mája 2021

SR: Ekonomická nálada

Ekonomická nálada na Slovensku sa počas predchádzajúcich dvoch mesiacov (marec, apríl) výrazne zlepšovala. V máji t. r. ale došlo k miernemu zhoršeniu nálady v našej ekonomike. Indikátor IES totiž klesol o -1,2 bodu na hodnotu 103,1 bodu. Nálada v hospodárstve je ale stále na vyššej úrovni než pred začiatkom pandémie.

Dôvera sa podľa analytičky Jany Glasovej výrazne zhoršila medzi priemyselníkmi. V ostatných oblastiach našej ekonomiky sa naopak nálada v máji zlepšovala. Optimizmus narástol v obchode, v službách a aj v stavebníctve, teda v odvetviach, ktoré boli najviac zasiahnuté krízou a protipandemickými opatreniami. Mierne sa zlepšila aj nálada medzi spotrebiteľmi. Aktuálny nárast optimizmu medzi podnikateľmi v službách a medzi obchodníkmi je dôsledkom pozitívnych očakávaní vyplývajúcich z návratu nášho života do normálu. Podnikatelia už možu opäť otvárať svoje prevádzky a privítať v nich zákazníkov. Okrem služieb a obchodu je koronakrízou silno zasiahnutý aj sektor stavebníctva. Niektorí developeri a stavebné spoločnosti pristúpili počas pandémie k okresávaniu svojich investícií alebo odložili plánovanú výstavbu na neskôr, aby sa vyhli situácii, že o rozostavené nehnuteľnosti nebude dostatočný záujem. S postupným ústupom pandémie a zlepšovaním ekonomického vývoja teda narastá aj pozitívna nálada medzi stavebníkmi.

Nálada medzi priemyselními sa v máji oproti aprílu výrazne zhoršila, pod čo sa podpísalo hlavne očakávané zníženie produkcie v nasledujúcich mesiacoch. Aktuálny pesimizmus medzi priemyselníkmi je spôsobený chýbajúcimi priemyselnými tovarmi a súčiastkami potrebnými na výrobu. Globálna ekonomika sa aktuálne borí s nedostatkom čipov, ktorý spôsobuje odstávky výroby hlavne v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Ďalším veľkým problémom pre priemysel je nedostatok plastového granulátu, ktorého cena rapídne rastie. Ten sa využíva vo väčšine odvetví vrátane automobiliek. A zoznam nedostatkového tovaru sa týmto nekončí. Trh hlási už aj problémy s nedostatkom plechov, dreva a aj skla. Táto materiálová kríza v priemysle je spôsobná hlavne zabrzdením výroby počas krízy a s pomalším rozbiehaním výroby po pandémii.

Ako sa bude ďalej vyvíjať sentiment v našej ekonomike? Predpokladá sa, že zlepšovanie nálady v službách, v obchode a aj medzi spotrebiteľmi bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Kameňom úrazu ale bude nálada v priemysle, ktorá sa bude pravdepodobne ešte zhrošovať pod vplyvom materiálovej krízy.