utorok 1. júna 2021

Novinka: Nevolajtemi.sk

Nový register nežiaducich volaní Nevolajtemi.sk má slúžiť každému, kto si chce overiť neznáme volajúce číslo. Ak išlo o volanie bez predchádzajúceho súhlasu, pomocou webstránky nevolajtemi.sk môže zároveň podať priamo podnet na takýto nevyžiadaný hovor. Podozrivý hovor sa totiž v zmysle legislatívy nahlasuje Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý by mal následne preveriť konanie konkrétnej firmy a v prípade porušenia legislatívy vyvodiť sankcie.

Podľa prieskumu O2 z decembra minulého roka sa vyše 80 % ľudí pri volaní z neznámeho čísla obáva, že ide o podvodné hovory, hovory z automatov alebo zvláštne hovory, kde sa nikto neozval. Medzi najčastejšie dôvody neprijatia hovoru sú obavy z podvodných hovorov a audiotexu, hlášok z automatov či telefonický predaj. Až 10 % ľudí volania z neznámych čísel kvôli takýmto obavám vôbec neprijíma.

Podľa generálneho riaditeľa O2 Igora Tótha je takýto stav alarmujúci a preto sa operátor snaží už dlhší čas podniknúť kroky, ktoré by viedli k obmedzeniu marketingových hovorov na prijateľnú úroveň a už v apríli  t. r. vyzvalo zodpovedné firmy, aby túto myšlienku podporili: „Takýto prístup napomôže v prvom rade znížiť obavu ľudí z volaní z neznámych čísel, ako aj obmedzí podozrivé a pochybné praktiky zamerané na spotrebiteľov, aby mohla byť prinavrátená dôvera v prichádzajúce hovory, čo je nielen v čase pandémie dôležité.“