streda 2. júna 2021

On-line: DPH a clo z dovozu

Finančná správa na Slovensku sprístupnila špeciálnu podstránku k projektu e-commerce s detailnými informáciami o preclievaní zásielok z tretích krajín. Nové pravidlá začnú platiť od 1. júla 2021 vo všetkých členských krajinách Európskej únie. 

Finančná správa sprístupnila špeciálnu podstránku na svojom portáli https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/ecommerce, kde sústredila všetky potrebné informácie:
· kedy a kde podať colné vyhlásenie,
· aké doklady klient potrebuje,
· ako sa registrovať a podať colné vyhlásenie,
· ako zaplatiť DPH,
· ako sa dostanem k nakúpenému a preclenému tovaru.
Okrem špecializovanej podstránky bude klientom k dispozícii aj automatizovaný chatbot finančnej správy Taxana. Pripravení pomôcť sú aj konzultanti colného call centra finančnej správy, ktoré funguje v non stop režime.

Podľa nových pravidiel bude musieť kupujúci podať elektronické colné vyhlásenie na všetok dovážaný tovar z krajín mimo Európskej únie. Pravidlá pre clo sa nemenia, clo klient zaplatí až pri zásielke s hodnotou presahujúcou 150 eur. Neplatí to však pre DPH, ktorú budú musieť klienti od júla zaplatiť v prípade všetkých zásielok, aj tých s nízkou hodnotou do 22 eur. Preclievanie zásielok do 150 eur (s výnimkou alkoholu, tabaku, zbraní a pod.) sa bude realizovať prostredníctvom uvedeného portálu. Bude stačiť vyplniť elektronický formulár, podpísať a odoslať. Celý proces bude automatizovaným, vrátane prepustenia tovaru, finančná správa nebude doňho zasahovať. Pre zásielky s tovarom nad 150 eur budú klienti používať štandardné colné vyhlásenie.