utorok 22. júna 2021

EU: Európsky prehľad výsledkov inovácie 2021

Inovačná výkonnosť v celej Európskej únii (EÚ)  zlepšuje, od roku 2014 sa zvýšila v priemere o 12,5 %. V rámci EÚ dochádza k neustálemu zbližovaniu; krajiny s horšími výsledkami rastú rýchlejšie ako krajiny s vyššou výkonnosťou, čím sa zmenšuje rozdiel v oblasti inovácie medzi nimi. 

V globálnom meradle vedie EÚ vo výkonnosti pred svojimi konkurentmi ako Čína, Brazília, Južná Afrika, Rusko a India, zatiaľčo Južná Kórea, Kanada, Austrália, Spojené štáty a Japonsko sú oproti EÚ ďalej. Tohtoročný európsky prehľad výsledkov inovácie vychádza z revidovaného rámca, ktorý zahŕňa nové ukazovatele digitalizácie a environmentálnej udržateľnosti, čím sa viac zosúlaďuje s politickými prioritami EÚ.

Hlavné zistenia
Na základe počtu bodov sa krajiny EÚ delia na štyri výkonnostné skupiny: inovační lídri, silní inovátori, mierni inovátori a noví inovátori.
  • Švédsko je aj naďalej lídrom EÚ v oblasti inovácií, za ním nasledujú Fínsko, Dánsko a Belgicko, pričom inovačná výkonnosť všetkých týchto krajín je výrazne nad priemerom EÚ.
  • Tieto výkonnostné skupiny sa vyznačujú sústredením v jednej zemepisnej oblasti, pričom inovační lídri a silní inovátori sú krajiny v severnej a západnej Európe a väčšina miernych a nových inovátorov sú krajiny v južnej a vo východnej Európe.
  • Inovačná výkonnosť EÚ sa od roku 2014 zvýšila v priemere o 12,5 percentuálneho bodu. Najviac sa pritom zvýšila na Cypre, v Estónsku, Grécku, Taliansku a Litve.
  • Päť členských štátov zaznamenalo zlepšenie výkonnosti o 25 percentuálnych bodov alebo viac (Cyprus, Estónsko, Grécko, Litva a Taliansko). V štyroch členských štátoch sa výkonnosť zlepšila o 15 až 25 percentuálnych bodov (Belgicko, Fínsko, Chorvátsko a Švédsko). V ôsmich členských štátoch sa výkonnosť zlepšila o 10 až 15 percentuálnych bodov (Česko, Holandsko, Lotyšsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Rakúsko a Španielsko). Zvyšných desať členských štátov zaznamenalo zlepšenie výkonnosti do desať percentuálnych bodov.
  • Z porovnania priemeru EÚ s vybranými globálnymi konkurentmi vyplýva, že Južná Kórea je najinovatívnejšou krajinou s inovačnou výkonnosťou o 36 % vyššou ako EÚ v roku 2014 a 21 % vyššou ako EÚ v roku 2021. EÚ vedie v tohtoročnom prehľade pred Čínou, Brazíliou, Južnou Afrikou, Ruskom a Indiou, zatiaľ čo Kanada, Austrália, Spojené štáty a Japonsko sú oproti EÚ ďalej.
  • Inovačná výkonnosť sa od roku 2014 zvýšila v 225 regiónoch z celkového počtu 240 regiónov. Rozdiely v regionálnej výkonnosti sa časom zmenšovali.
  • Najinovatívnejším regiónom v Európe je Štokholm vo Švédsku, za ktorým nasleduje Etelä-Suomi vo Fínsku a Oberbayern (Horné Bavorsko) v Nemecku. Hovedstaden v Dánsku je na štvrtom mieste a Zürich vo Švajčiarsku na piatom.