utorok 22. júna 2021

Vodíkový pohon: Prvé čerpacie stanice

Na Slovensku majú pribudnúť prvé dve čerpacie stanice umožňujúce dopĺňať palivo do áut a autobusov na vodíkový pohon. Financované budú z európskych zdrojov v rámci podpory klimatickej neutrality, ktorú chce Európska únia dosiahnuť do roku 2050. Verejné obstarávanie vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Prvá čerpacia stanica s minimálnym tlakom plnenia 350 bar musí byť prispôsobená na operatívny presun, aby ju bolo možné pristaviť na vopred určené miesto v rámci Slovenska. Druhá čerpacia stanica s minimálnym tlakom plnenia 700 bar bude väčšinou umiestnená v Bratislave. Obe vodíkové čerpacie stanice budú využívané na dopĺňanie paliva vodíkových áut a autobusu, ktoré majú slúžiť v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva Žiť energiou na odborno-prezentačné účely, ako aj na získavanie štatistických údajov o ich prevádzke. Predpokladá sa, že obe čerpacie stanice na vodík ba mali byť sprevádzkované k 1. októbru 2021. Úspešný uchádzač, ktorý vzíde z verejného obstarávania, bude musieť zabezpečiť okrem staníc aj samotné vodíkové palivo.

Hoci sa na Slovensku už predáva prvé vodíkové auto, čerpacie stanice na vodík stále nemáme, najbližšia je vo Viedni. V Česku majú čerpaciu stanicu na vodík už od roku 2009 a do roku 2023 ich chcú mať aspoň šesť. Najviac čerpacích vodíkových staníc v rámci EÚ je v Nemecku - takmer sto.