pondelok 21. júna 2021

SR: Pôrody v roku 2019

Podľa aktuálnych štatistických údajov Národného centra zdravotníckych informácií sa v roku 2019 na Slovensku narodilo 57.087 živých detí. Väčšina z nich mala pôrodnú hmotnosť od 2.500 do 3.499 gramov. Takmer tretina rodičiek priviedla svoje dieťa na svet cisárskym rezom.

V slovenských zdravotníckych zariadeniach bolo v roku 2019 evidovaných 56.596 pôrodov, z toho 44,0 % (24.874) pripadalo na prvorodičky. Najvyšší počet pôrodov bol v Bratislavskom kraji (50,3 pôrodov na 1.000 žien v reprodukčnom veku daného kraja) a Prešovskom kraji (49,9/1.000). Oproti tomu najnižší počet bol v Nitrianskom kraji (38,8/1.000). Najpočetnejšie boli pôrody u 25 až 29-ročných rodičiek (91,0 pôrodov na 1.000 žien v danej vekovej skupine) a 30 až 34-ročných rodičiek (86,9/1.000). Pôrody vo vyššom veku sa týkali najmä žien z Bratislavského kraja. Pôrody v mladších vekových skupinách sa vyskytovali najmä u žien z Košického a Prešovského kraja.

Z celkového počtu 56 596 pôrodov išlo v 67,9 % prípadov (38.405 pôrodov) o spontánny pôrod a vo zvyšných 32,1 % (18.191) o operačný pôrod. K najčastejším operačným pôrodom patrili pôrody cisárskym rezom (16.741). V ďalších prípadoch bolo nutné pôrod ukončiť pomocou zvonu (1.214 pôrodov) a zriedkavo sa pri pôrode zvolila operačná metóda kliešťami (224) alebo extrakciou (12). Kým 58,4 % (9.771) zákrokov cisárskym rezom bolo indikovaných ešte pred pôrodom, 21,7 % (3.631) vyplynulo z akútnej situácie počas pôrodu a 19,9 % (3.339) z akútnej situácie pred pôrodom. Čím staršia bola rodička, tým vyššia bola pravdepodobnosť pôrodu operačnou metódou. Vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov rodilo týmto spôsobom 46,3 % žien a vo vekovej skupine 45 až 49 rokov to bolo 47,1% rodičiek.

S nízkou pôrodnou hmotnosťou do 2.500 g sa narodilo 4.275 novorodencov a naopak s vysokou pôrodnou hmotnosťou nad 4.500 g to bolo 551 detí. Až 91,9 % novorodencov (52.463) bolo po prepustení domov alebo po preklade na iné oddelenie vyživovaných materským mliekom.