štvrtok 24. júna 2021

Prázdniny: Lákavé aj pre hekerov

Zvýšený čas, ktorý deti trávia počas leta on-line pri počítačoch či mobilných zariadeniach, prináša tiež väčšie riziko hekerských útokov, sexuálneho vydierania či kyberšikany. Odborník radí zvýšiť opatrnosť a dohliadať na aktivity detí na internete.

Veľa detí počas letných prázdnin trávi s počítačom či tabletom. Jednou z najčastejších aktivít u detí a mladistvých je hranie on-line hier či trávenie voľného času na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram, TikTok, Twitch či YouTube. Zvýšená aktivita na internete je lákadlom pre hekerov, ktorí sa okrem firiem zameriavajú často aj na mladistvých či deti, ktoré sú v on-line prostredí najzraniteľnejšie. „Útoky hekerov na deti nie sú ničím výnimočným, v praxi sa stretávame s dvoma najčastejšími typmi útokov. V prvom rade ide o útoky s cieľom obohatenia sa, kedy sa útočníci snažia vylákať od detí údaje z kreditných kariet rodičov, napríklad pri nákupe doplnkovej výbavy k hre a tie následne zneužívajú a obohatia sa. Iným prípadom je sexuálne vydieranie detí, kedy sa útočníci pod falošnou identitou snažia získať od detí fotografie, ktoré následne zneužijú. Okrem toho sú deti ohrozené aj kyberšikanou, ktorá môže mať podobu buď slovných útokov alebo ponižovaním pred ostatnými“, upozorňuje Daniel Suchý.  

Spôsobov, ako ochrániť deti pred hekermi či kyberšikanou, je niekoľko. Odborník radí najmä venovať pozornosť aktivitám dieťaťa na internete: „Mnoho rodičov dnes nemá potuchy, čo robia deti v on-line priestore, pritom spôsobov, ako ich ochrániť, je hneď niekoľko. Dôležité je dohliadnuť na to, aby sa deti nedostali na webstránky, ktorých obsah nie je vhodný pre ich vekovú skupinu. Pomôcť tomu môže nastavenie filtrácie obsahu. Rodičovská kontrola zasa pomáha nastaviť prístup k jednotlivým hrám, no siahnuť môžete aj po funkcii časového rozvrhu, ktorý určí, koľko času môže dieťa tráviť on-line. Po prekročení sa systém automaticky vypne. Toto opatrenie sa dá nastaviť aj pre prístup na sociálne siete.“ Technologických riešení na monitoring činností detí na internete je viacero: napríklad kontrola histórie vyhľadávača, supervízia aplikácií a programov, ktoré dieťa využíva či nástroj, ktorý kontroluje príspevky na sociálnych sieťach. Softvér, ktorý slúži ako rodičovská kontrola, tiež sumarizuje správanie dieťaťa na internete a vyhodnocuje možné problematické situácie. „Nie menej dôležité je tiež s dieťaťom hovoriť o možných nástrahách a rizikách používania internetu. Žiadna technológia totiž nie je 100% účinná a neochráni vaše dieťa pred nástrahami on-line priestoru, preto je dôležité kombinovať opatrenia s rozhovorom, aby dieťa lepšie chápalo a nebálo sa v prípade problému hovoriť s rodičmi o tejto téme“, uzatvára D. Suchý.