utorok 22. júna 2021

Výzva: Podpora inovácií a technológií

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlásila novú Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (kód BIN 01). Zameriava sa predovšetkým na podporu malých a stredných podnikov v dvoch programových oblastiach: Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní. Financovaná bude z Nórskych grantov aj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Finančné prostriedky budú poskytnuté na projekty, ktoré prispejú k vývoju, zavádzaniu a komercionalizácii inovačných technológií, procesov a produktov. Mali by napríklad podporiť rast zamestnanosti, znižovanie emisií CO2 a produkcie odpadov, využívanie nových materiálov či inteligentných stavebných riešení. V oblasti verejnoprospešných technológií môže byť podporené zavádzanie produktov a služieb, ktoré pomáhajú starším osobám a hendikepovaným občanom. Môže ísť napríklad o systémy na monitorovanie životných funkcií, technológie pre lekársku starostlivosť vhodné na domáce použitie, inteligentné textílie a iné.

Výška finančného príspevku na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 200.000 eur do 2.000.000 eur. Na výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 11.578.235 eur. Dátum uzatvorenia výzvy je 17. 9. 2021. Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant. Viac informácií na vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy.