pondelok 21. júna 2021

SR: Vývoj nezamestnanosti v máji

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku aktuálne ponúkajú vyše 70-tisíc voľných pracovných miest, čo je najviac od začiatku tohto roka. Miera evidovanej nezamestnanosti v máji t. r. dosiahla úroveň 7,92 % a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide o pokles o 0,08 p. b. Pokles zaznamenali aj počty nahlásených hromadných prepúšťaní. V porovnaní s obdobím január až máj roku 2020, je to v tomto roku menej o 34 v prípade počtu ohrozených pracovných miest ide o pokles o 3.462 osôb.

V máji t. r. si podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR našlo prácu celkom 13.354 uchádzačov o zamestnanie, čo je len o 282 osôb menej ako v roku 2019, kedy na Slovensku neplatili žiadne pandemické opatrenia. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o nárast o 3.689 osôb (9.665 osôb v máji 2020). Miera evidovanej nezamestnanosti 7,92 % znamená medzimesačný pokles o 0,08 p. b. (8,00 % v apríli 2021). Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú pripravení ihneď nastúpiť do práce predstavuje 217.162 osôb (v porovnaní s aprílom ide o mierny pokles (o 0,97 %). Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie medzimesačne poklesla a v máji 2021 bola na úrovni 8,47 %. Úrady práce evidovali celkovo 232.229 ľudí bez práce. Z evidencie bolo vyradených celkom 16.435 uchádzačov o zamestnanie.

Pozitívny vývoj potvrdzuje aj rast voľných pracovných miest, ktorých je najviac od začiatku tohto roka. Ich počet dosiahol úroveň 71.096 miest. Je to o 4.411 pracovných miest viac ako v apríli 2021. Najviac voľných miest eviduje Bratislavský kraj - 21.152 miest (podiel 29,75 %), najmenej pracovných príležitostí má Košický kraj - 3.463 (podiel 4,87 %). Rovnako najviac pracovných miest od začiatku roka ponúkol mesiac máj aj pre absolventov, celkovo 32.414. Zamestnávatelia hľadajú najmä operátorov a montérov strojov a zariadení, kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov.