pondelok 21. júna 2021

SMB: Najviac sa podceňujú slabé heslá a školenia

Malé a stredne veľké spoločnosti (SMB) najviac podceňujú oblasť správy hesiel a školenia používateľov o kybernetickej bezpečnosti. S ohľadom na zvýšené aktivity hekerov by ale mali tejto téme venovať špeciálnu pozornosť a preveriť u svojich poskytovateľov riadených služieb možnosti ich zabezpečenia.

Fakt, že slabé heslá sú jedným z hlavných bezpečnostných problémov SMB firiem, potvrdzuje drvivá väčšina oslovených MSP partnerov v prieskume Zebra systems. Môže to byť jedným z dôsledkov toho, že firmy sa dnes venujú presunu iných oblastí bezpečnosti do služieb, ako napr. zálohovanie a ochrana emailov, a nemajú kapacitu riešiť napr. práve správu hesiel. Pritom na úrovni MSP poskytovateľov existujú silné nástroje, ktoré ponúkajú organizáciám vysokú úroveň bezpečnosti a zároveň komfort v prístupe do podnikových systémov.

Najzaujímavejšie údaje z prieskumu:
  • V oblasti kybernetickej bezpečnosti podceňujú zákazníci najviac slabé heslá (95 %), školenia používateľov (73 %), nezabezpečené emaily (36 %), nechránené siete (32 %) a neaktualizované aplikácie (32 %).
  • Do SaaS služieb presúvajú predovšetkým zálohovanie (65 %), ochranu emailov (60 %), s odstupom aj ochranu koncových bodov (15 %).
  • V oblasti riadených služieb poskytujú MSP poskytovatelia predovšetkým služby správy serverov (76 %), kompletnú správu IT (76 %), monitoring a správu sietí (67 %), správu koncových zariadení (62 %) a správu emailov (61 %).