streda 23. júna 2021

ÚRSO: Verejná konzultácia o výnimkách

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) otvára verejnú konzultáciu ku kritériám udeľovania výnimiek z nariadení Komisie (EÚ) týkajúcich sa požiadaviek pripojenia do prenosovej alebo distribučnej sústavy. Pripomienky v rámci verejnej konzultácie je možné posielať v termíne od 21.06.2021 do 12.07.2021 elektronicky: denisa.lanikova@urso.gov.sk alebo písomne na poštovú adresu úradu.

Úrad spúšťa verejnú konzultáciu k vytvoreným kritériám, ktoré je potrebné splniť v prípade podania žiadosti o udelenie výnimiek z uvedených nariadení v súlade s nariadeniami Komisie (EÚ) č. 2016/631 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy, č. 2016/1388 zo 17. septembra 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do elektrizačnej sústavy a č. 2016/1447 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o požiadavkách na pripojenie sietí jednosmerného prúdu vysokého napätia a jednosmerne pripojených jednotiek parku zdrojov do elektrizačnej sústavy. 

Materiál na verejnú konzultáciu:
https://www.urso.gov.sk/kriteria-pre-udelovanie-vynimiek-z-nariadeni-komisie-eu-tykajucich-sa-poziadaviek-pripojenia-do-prenosovej-alebo-distribucnej-sustavy/