streda 14. júla 2021

EU: Zdanenie nadnárodných spoločností

Ministri financií a guvernéri centrálnych bánk skupiny G20 schválili dohodu, ktorá do medzinárodného rámca daní z príjmov právnických osôb vnesie spravodlivosť a stabilitu. Predstavuje začiatok komplexnej reformy medzinárodného systému dane z príjmov právnických osôb, ktorej súčasťou bude prerozdelenie práv zdanenia. Najväčšie spoločnosti na svete tak budú musieť platiť daň, nech podnikajú kdekoľvek. Globálna minimálna efektívna sadzba dane vo výške prinajmenšom 15 % zároveň pomôže udržať na uzde agresívne daňové plánovanie a zastaviť „preteky“ o platenie čo najnižšej dane z príjmov právnických osôb.

Pod záštitou inkluzívneho rámca Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa práca sústredí na dve hlavné úlohy:
  1. Prispôsobiť medzinárodné pravidlá, podľa ktorých sa zdanenie ziskov právnických osôb rozdeľuje medzi jednotlivé krajiny tak, aby zohľadňovali meniaci sa charakter obchodných modelov vrátane schopnosti spoločností podnikať aj bez fyzickej prítomnosti. Podľa nových pravidiel by bol nadmerný zisk najväčších a najziskovejších nadnárodných spoločností prerozdelený jurisdikciám tých trhov, kde žijú daní spotrebitelia alebo používatelia.
  2. Zabezpečiť, aby bol všetok zisk nadnárodných podnikov každý rok zdanený minimálnou efektívnou sadzbou dane. Táto daň bude stanovená na úrovni prinajmenšom 15 % a uplatňovala by sa na všetky nadnárodné skupiny s kombinovaným finančným výnosom viac ako 750 miliónov eur.
Technické podrobnosti dohody sa dojednajú v nadchádzajúcich mesiacoch. Cieľom je dospieť ku konečnej dohode všetkých 139 členov inkluzívneho rámca v októbri t. r. (aktuálne ju podporuje 132 jurisdikcií). Po dosiahnutí konsenzuálnej celosvetovej dohody na oboch pilieroch Európska komisia bez meškania navrhne opatrenia na ich vykonanie v Európskej únii v súlade s únijnou daňovou agendou a potrebami jednotného trhu.