štvrtok 15. júla 2021

SR: Zamestnanosť a mzda v máji 2021

Zamestnanosť na Slovensku sa v máji 2021 podľa údajov Štatistického úradu medziročne zvýšila len vo vybraných trhových službách a v informačných a komunikačných činnostiach. Rast mzdy bol najvýraznejší v ubytovaní, dosiahnutá mzda však patrila k najnižším.

Zamestnanosť sa v porovnaní s májom 2020 zvýšila v máji 2021 iba vo vybraných trhových službách o 2,9 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 2,7 %. Naopak najviac sa znížila v ubytovaní o 9,5 %, klesla aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,8 %, veľkoobchode o 4,7 %, stavebníctve o 4,2 %, maloobchode o 2,4 %, priemysle o 2,3 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 0,6 % a v doprave a skladovaní o 0,4 %.

Rast priemernej nominálnej mesačnej mzdy v máji bol vo všetkých odvetviach dvojciferný, v ubytovaní sa blížil k 40 %, mzda v tomto odvetví však bola druhá najnižšia. V máji 2021 sa priemerná nominálna mesačná mzda medziročne najviac zvýšila v ubytovaní o 38,2 % (dosiahla 741 eur) a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 20,3 % (575 eur). Ostatné odvetvia zaznamenali nárast nad 10 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 19,4 % (1.155 eur), vo veľkoobchode o 17,9 % (1.205 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 14,9 % (2.271 eur), priemysle o 14,3 % (1.385 eur), maloobchode o 12,7 % (895 eur), vybraných trhových službách o 12,1 % (1.121 eur), doprave a skladovaní o 12 % (1.093 eur) a v stavebníctve o 11,3 % (808 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v máji 2021 oproti máju 2020 vzrástla najviac v ubytovaní o 35,2 %. Dvojciferný rast bol aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 17,7 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 16,8 %, veľkoobchode o 15,4 %, informačných a komunikačných činnostiach o 12,4 %, priemysle o 11,8 % a v maloobchode o 10,3 %. Zvýšila sa aj vo vybraných trhových službách o 9,7 %, doprave a skladovaní o 9,6 % a v stavebníctve o 8,9 %. Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne vo vybraných trhových službách o 7,4 %, priemysle o 7,3 %, stavebníctve a vo veľkoobchode zhodne o 6,8 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,4 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 5 %, maloobchode o 4,7 %, doprave a skladovaní o 4,3 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3,7 %. Znížila sa len v ubytovaní o 0,8 %.

V priemere za päť mesiacov roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 vzrástla zamestnanosť len v informačných a komunikačných činnostiach o 1,9 % a vo vybraných trhových službách o 0,2 %. Klesla v ubytovaní o 19,2 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 12,1 %, stavebníctve o 7,5 %, veľkoobchode o 6,1 %, maloobchode o 4,3 %, priemysle o 4,2 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 3,4 % a v doprave a skladovaní o 2,8 %. Mzda sa zvýšila vo vybraných trhových službách o 8,9 % (dosiahla 1.110 eur), priemysle o 8,8 % (1.246 eur), stavebníctve o 8,3 % (783 eur), veľkoobchode o 8,3 % (1.132 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 6,9 % (2.156 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 6,5 % (1.084 eur), maloobchode o 6,2 % (834 eur), doprave a skladovaní o 5,8 % (1.055 eur), v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,2 % (546 eur) a v ubytovaní o 0,6 % (689 eur).