pondelok 12. júla 2021

SR: Najhoršia prevencia v Európe

Na Slovensku ročne umiera na odvrátiteľné úmrtia až 11.000 ľudí aj z dôvodu absencie včasnej zdravotnej starostlivosti či efektívnej a inovatívnej liečby. Slovensko je v štatistikách odvrátiteľných úmrtí dlhodobo medzi najhoršími krajinami v rámci Európy.  V rámci diskusie Talkie o zdraví sa odborníci zhodli na systémovej zmene v zdravotníctve, ktorej dôležitou súčasťou by mala byť aj prevencia a edukácia spoločnosti.  

Odvrátiteľné úmrtia sú všetky úmrtia do 75 rokov, ktorým by sa dalo včasnou a kvalitnou zdravotnou starostlivosťou predísť. Medzi ne patria liečiteľné úmrtia, ktoré by nemali existovať, ak by bola v systéme dostupná efektívna zdravotná starostlivosť a dostupná liečba a preventabilné úmrtia, ktoré súvisia s rizikovými ovplyvniteľnými faktormi, akými sú obezita, požívanie alkoholu či fajčenie. Slovensko je v štatistikách odvrátiteľných úmrtí dlhodobo medzi najhoršími krajinami v rámci Európy, za nami sú už len Maďarsko či Rumunsko a rovnako  zaostávame v oblasti prevencie. Na prevenciu dávame v priemere 15 eur na obyvateľa. Na porovnanie krajiny ako Španielsko, Taliansko či Švajčiarsko minú na prevenciu od 100 do 200 eur na jedného obyvateľa. S edukatívnymi a preventívnymi kampaňami pre pacientov prichádzajú dlhodobo pacientske organizácie. Sú však často financované tretími stranami, rôznymi organizáciami či farmaceutickými spoločnosťami, čo pacientsku organizáciu následne diskvalifikuje v diskusiách s rezortom zdravotníctva. Problémom je aj dostupnosť inovatívnych liekov. 

Aby sa zmenil prístup k prevencii, ale aj liečbe a dostupnosti zdravotnej starostlivosti, sú potrebné zásadné zmeny a reformy. Podľa Martina Smatanu je dôležitá optimalizácia siete nemocníc, reforma zákona o lieku, ktorý by mal sprístupniť viacero inovatívnych liekov, ale v neposlednom rade si reformu vyžaduje aj ambulantná sféra a určenie priorít zdravotnej politiky. Posilniť by sa mohla aj úloha Úradu verejného zdravotníctva. Ten sa historicky sústredil vždy len na hygienu a menej na verejné zdravie. Pomôcť v prevencii či včasnej diagnostike by preto mohli napríklad aj poradne verejného zdravia. Zuzana Dolinková odporúča, aby prevencia a preventívne programy boli súčasťou Plánu obnovy a podľa nej je dôležité podporiť aj ambulantný sektor, nielen všeobecných lekárov, ale aj špecialistov. Jana Bittó Cigániková dodala, že v našom zdravotníckom systéme chýba meranie výsledkov a prínosov pre pacienta, absentuje tu analýza hodnoty za peniaze. Dominik Tomek vníma ako jeden z výrazných problémov zdravotníctva chýbajúce strategické plánovanie. Podľa neho je zároveň najrýchlejším a najúčinnejším spôsobom ako znížiť veľkú časť úmrtí vakcinácia. Nielen proti COVIDU, ale aj proti chrípke, pneumokokom či ďalším ochoreniam, ktorým sa vďaka pokroku vedy a technológií dá účinne predchádzať.