utorok 26. októbra 2021

Výzva: Pre hendikepovaných žiakov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Snoezelen miestnosť. Cieľom  je podpora terapeutických a edukačných aktivít pri vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Ministerstvo pridelilo na rozvojový projekt Snoezelen miestnosti finančné prostriedky vo výške 254.000 eur a prihlasovanie do výzvy je možné do 3. 11. 2021; 23:59hod. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vyplňte prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na https://snoezelen.iedu.sk. 

V prípade potreby usmernenia môžete získať ďalšie informácie prostredníctvom projektovej mailovej adresy snoezelen@minedu.sk. Zoznam úspešných projektov bude zverejnený po vyhodnotení 10. 11. 2021 a čerpanie výdavkov bude možné do 31. 12. 2021.