piatok 29. októbra 2021

EU: Nové limity pre najškodlivejšie chemikálie v odpade

Návrhom na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred niektorými z najškodlivejších chemických látok v odpade – perzistentnými organickými látkami (POP) sa v Európskej únii sprísňujú limity pre tieto chemické látky v odpade a predchádza sa tiež ich opätovnému vstupu do hospodárstva.

Perzistentné organické látky sú chemikálie s toxickými vlastnosťami, ktoré zostávajú v životnom prostredí veľmi dlho, hromadia sa v potravinových reťazcoch a môžu poškodiť ľudské zdravie a životné prostredie. Cieľom prijatého návrhu je odstrániť alebo minimalizovať emisie POP z odpadu. Hoci sa perzistentné organické látky vo všeobecnosti už v nových výrobkoch nepoužívajú, stále ich možno nájsť v odpade z niektorých spotrebných výrobkoch, akými sú nepremokavé textílie, nábytok, plasty a elektronické zariadenia.

Európska komisia navrhuje zaviesť prísne limity pre tieto tri látky alebo skupiny látok v odpade:
  • kyselina perfluóroktánová (PFOA) a jej soli a príbuzné zlúčeniny – nachádza sa v nepremokavých textíliách a hasiacich penách,
  • dikofol – pesticíd, predtým používaný v poľnohospodárstve,
  • pentachlórfenol, jeho soli a estery – nachádzajú sa v ošetrenom dreve a textíliách.
Okrem toho navrhuje sprísniť maximálne limity v odpade pre ďalších päť látok alebo skupín látok, ktoré už sú regulované.