piatok 29. októbra 2021

e-Government: Elektronická komunikácia SPF

Slovenský pozemkový fond (SPF) spúšťa v skúšobnej prevádzke podpisovanie odosielaných dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom. Cieľom je vybavovanie väčšiny typov žiadostí výlučne v elektronickej forme.

V súčasnosti sú už všetky právnické osoby a podnikatelia povinní mať aktivovanú elektronickú schránku a vykonávať úkony voči fondu a doručovať mu písomnosti elektronicky do elektronickej schránky. V prípade nedodržania elektronickej formy komunikácie SPF začne týchto žiadateľov upozorňovať na povinnosť elektronického doručovania písomností. Fyzickým osobám – nepodnikateľom bude SPF odpovedať elektronicky podpísanými záznamami v prípadoch, keď takíto žiadatelia doručia podanie do elektronickej schránky fondu podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

Fond pripravuje taktiež elektronické podpisovanie zmlúv a do konca tohto kalendárneho roka chce tiež zverejniť na internetovej stránke elektronické formuláre s možnosťou podpisovania kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ukončenie a vyhodnotenie skúšobnej prevádzky elektronického podpisovania je naplánované do konca roka 2021 s predpokladom, že od 1. januára 2022 bude fond komunikovať so žiadateľmi už len elektronicky.