pondelok 25. októbra 2021

Dlhy: Bezplatné rady

Mimoriadne opatrenia v minulom aj tomto roku sa dotkli všetkých Slovákov. Mnohým z nich sa znížili alebo vypadli príjmy, a to sa prejavilo na schopnosti splácať dlhy. Z pravidelných analýz spoločnosti KRUK vyplýva, že priemerná výška dlhu slovenských dlžníkov v roku 2021 dosahuje 2.600 eur, zatiaľčo v roku 2020 bola 2.500 eur. 

Stále platí, že častejšie a viac si požičiavajú muži (58 % dlžníkov s priemerným dlhom takmer 2.900 eur). Najviac dlžníkov opäť pochádza z Košického kraja, kde býva viac ako 16 % slovenských dlžníkov s priemerným dlhom 2.400 eur. V priemere najvyššie záväzky majú dlžníci z Bratislavy (3.300 eur), ktorí tvoria 10 % všetkých dlžníkov v SR. Príčinou dlhovej pasce nemusí byť vždy nezodpovedné správanie spojené s nízkou finančnou gramotnosťou, ale aj komplikovaná životná situácia, napríklad strata zamestnania, partnera či dlhodobé ochorenie.

Ľudia, ktorí bojujú so splácaním dlhov a potrebujú poradiť, môžu po celý november využiť bezplatnú telefónnu linku 800 223 322, alebo položiť svoje otázky prostredníctvom webstránky nasedlhy.sk. Bezplatnou konzultáciou získajú návrh konkrétneho plánu, ako krok za krokom postupovať, kde obmedziť náklady, ako zohnať ďalší zdroj príjmov, alebo ako rozložiť záväzky na dlhšie časové obdobie. Základom je však vždy komunikácia s veriteľom a realistický pohľad na vlastné finančné možnosti. Veľa ľudí netuší, či sa proti nim vedú exekúcie a koľko ich prípadne je. Už druhýkrát preto odborní poradcovia poskytnú záujemcom na vyžiadanie a zdarma aj výpis z Centrálnej evidencie exekúcií.