streda 27. októbra 2021

5G: Kľúčový míľnik

Podľa najnovšieho výskumu spoločnosti Omdia 5G do konca júna 2021 spustilo 147 operátorov, ale iba 14 % (21 operátorov) dosiahlo vo svojej sieti 10 % penetráciu predplatiteľov. Analytici spoločnosti zistili, že 10 % penetrácia do siete je kľúčovým míľnikom pre 5G, odkedy začína mať pozitívny vplyv na mobilné príjmy.

Údaje z trhu 5G v Južnej Kórei ukazujú jasný nárast výnosov po spustení 5G, keď penetrácia trhu pred rokom presiahla 10 %. V Číne sa predplatné 5G v prvej polovici roku 2021 takmer zdvojnásobilo a v júni dosiahlo 318 miliónov, čo zodpovedá 11 % z celkového počtu mobilných pripojení. Medzitým výnosy z mobilných služieb vzrástli v 1. a 2. kvartáli medziročne o 4,7 % a 3,7 % – úroveň, ktorá nebola zaznamenaná od začiatku roka 2018. „O vplyve 5G na poskytovateľov služieb môžeme len špekulovať, kým technológia nedosiahne kritické množstvo nad rámec prvých používateľov. Iba Južná Kórea dosiahla tento bod a vyvíja sa pozitívne. Ďalších 24 trhov má dosiahnuť 10 % penetráciu populácie 5G do konca roka 2021, 37 v roku 2022 a viac ako 100 v roku 2026“, uviedol Ronan De Renesse.

Čínski, kórejskí, japonskí a americkí operátori ovládali v 2. štvrťroku 2021 vyše 93 % globálneho trhu 5G. Spomedzi viac než 400 miliónov predplatených na celom svete je 82 % v Ázii, z toho 87 % v Číne. Medzi trhy mimo Ázie s viac než 5 % penetráciou populácie patria USA, Fínsko a Írsko. Podľa trhových prognóz spoločnosti Omdia sa očakáva, že trhy v priemere zaznamenajú 5 % nárast ARPU (priemerný výnos na používateľa) po dvoch rokov od spustenia 5G. Neexistuje však žiadna priama korelácia, keďže trhy sú ovplyvnené faktormi, akými sú makroekonomická dynamika, zotavenie z ochorenia COVID, hospodárska súťaž na miestnych trhoch a regulácia. Naopak spoločnosť Omdia očakáva, že vyspelé trhy zaznamenajú menší rast v percentuálnom vyjadrení než ostatné, pretože rast pochádzajúci zo začlenenia digitálnych služieb do rozvojových a rozvíjajúcich sa trhov prevýši účinky 5G. Napríklad, zatiaľčo 5G môže zvýšiť ARPU o 10 %, prvý používateľ smartfónu v Afrike môže zdvojnásobiť svoj účet za mobil. „5G je stále v plienkach a jeho plný potenciál z technologického a komerčného hľadiska ešte nevidíme. Podobne ako pri zavádzaní 4G aj  prijatie 5G je väčšinou riadené ponukou, čo znamená, že dopyt po 5G musí vytvoriť priemysel. Operátori v Číne a Južnej Kórei ukázali, že ak dáte 5G do rúk spotrebiteľov, výnosy budú pravdepodobne nasledovať“, dodal De Renesse.