streda 27. októbra 2021

Trend: Robotická rehabilitácia

Rehabilitačné procedúry dnes prebiehajú už aj s využitím robotických senzorov. Vysoká citlivosť a presnosť senzora umožňuje bezpečné a presné nastavenie sily napríklad pri rehabilitácii pacientov s neurologickými problémami.

Inteligentný robotický systém na podporu neuro - rehabilitačných terapií vyžaduje vzhľadom na dôležitosť interakcie medzi pacientom a robotom presné nastavenie pohybu a sily zariadení. „V rámci robotickej rehabilitácie je kľúčové zaistiť vysokú úroveň bezpečnosti, a to veľmi presným snímaním sily, tak jej intenzity ako aj smeru, ktorý robot počas procedúry vyvíja na pacienta“, upresnil Jacopo Tosi, biomedicínsky technik a manažér vývoja. Zariadenie funguje už v niektorých európskych nemocniciach, hlavne v Taliansku. Zároveň sa pripravuje jeho vstup na trhy v Spojených štátoch, Ázii a Pacifiku.

Senzor citlivo sníma silu a točivý moment vo všetkých 6 osiach a je vhodný pre akýkoľvek typ robotickej aplikácie na zaistenie presnej kontroly pohybu. Jednoduché prepojenie so zariadením a minimálna potreba údržby optickej technológie umožňujú plne sa venovať hlavnému účelu produktu.