streda 13. októbra 2021

SR: Pilotný projekt v pásme 26 GHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ponúka celoplošným, regionálnym aj lokálnym telekomunikačným operátorom a akademickej obci spoluprácu pri pilotnom projekte - testovaní telekomunikačných sietí najnovšej generácie vo frekvenčnom pásme 26 GHz. Ako držiteľ individuálneho povolenia prispeje úrad do spolupráce frekvenciami z tohto pásma v rozsahu 600 MHz v rámci celého územia Slovenska. 

Každý zo zúčastnených operátorov bude môcť v pilotnom projekte uviesť do prevádzky max. 5 základňových staníc v rámci jednej geografickej lokality. Úrad bude vykonávať technické merania a akreditované osoby spolupracujúcich organizácií budú vykonávať tzv. hygienické merania. Po ukončení pilotného projektu bude publikovaná správa o priebehu a výsledkoch spolupráce s každým jedným operátorom samostatne. 

Predpokladané obdobie testovacej prevádzky pilotného projektu bude maximálne 6 mesiacov. Operátori, ktorí majú záujem o testovaciu prevádzku v tomto frekvenčnom pásme, môžu elektronicky kontaktovať odbor správy frekvenčného spektra úradu, e-mail: frequency@teleoff.gov.sk.