streda 13. októbra 2021

SR: Zlá prognóza pre zdravotníctvo

Návrh rozpočtu pre zdravotníctvo v budúcom roku výrazne zhorší už tak zlú situáciu v podfinancovanom sektore. Zároveň s rozhodnutím ministerstva financií znížiť ešte v tomto roku platbu za poistencov štátu o 232,5 miliónov eur bude znamenať, že sa slovenské zdravotníctvo prepadne do krízovej situácie. V situácii nastupujúcej 3. vlny pandémie a dlhodobého podfinancovania tohto sektoru ide o nepochopiteľné a škandalózne rozhodnutia hazardujúce so zdravím občanov.

Spoločné stanovisko organizácií: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia súkromných lekárov, Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení a Zväz ambulantných poskytovateľov vníma neustále znižovanie platieb za poistencov štátu ako krok proti všetkým vyhláseniam vlády, ktorá chce zvyšovať kvalitu zdravotníctva. V praxi tieto návrhy spôsobia akútny nedostatok financií v systéme a ohrozia poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Môže to spôsobiť problémy s nákupom zdravotného materiálu a viesť k ďalšiemu zadlžovaniu, alebo ohroziť vyplácanie miezd zdravotného personálu a spôsobiť ich ďalší masívny odliv. Ak vláda SR nepristúpi k stiahnutiu tohto návrhu a nezmení prístup k financovaniu slovenského zdravotníctva, organizácie združujúce poskytovateľov zdravotnej starostlivosti budú musieť pristúpiť k aktívnym krokom na zabránenie krízového scenára.

Pokiaľ okolité štáty v čase pandémie zvyšujú finančné prostriedky pre zdravotníctvo, na Slovensku je to naopak. Platba za poistenca štátu bude v roku 2022 v Českej republike 77 eur, na Slovensku poklesne a to na 31 eur. Ďalšie zníženie platby za poistencov štátu len ilustruje nezáujem tejto vlády o slovenské zdravotníctvo a o skupiny, ktoré často zdravotnú starostlivosť potrebujú najviac – deti, matky na materskej alebo dôchodcov. Navyše, počas pandémie boli odkladané plánované hospitalizácie, predĺžili sa čakacie listiny, znížil sa počet novo - diagnostikovaných pacientov. Táto odložená starostlivosť spôsobí ďalšie zvýšenie nákladov, keďže pacienti prichádzajú v neskorších štádiách svojej diagnózy a ich liečba je tak nákladnejšia.