piatok 15. októbra 2021

Superodpočet: Pribudlo 266 subjektov

V zozname subjektov uplatňujúcich si superodpočet za rok 2020 pribudlo po odložených daňových priznaniach 266 subjektov, ktoré spolu čerpali trojnásobok objemu superodpočtu než 140 subjektov v prvom zozname. Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) si spoločne uplatnili už takmer 160 mil. eur, čím pri 21-percentnej sadzbe na dani z príjmov ušetrili vyše 33 mil. eur. Ide zatiaľ len o predbežné výsledky, ktoré budú doplnené ešte o daňové priznania s odkladom až do konca septembra.

Odpočet nákladov na výskum a vývoj za rok 2020 v zmysle novely zákona o dani z príjmov mohol po prvýkrát dosiahnuť až dvojnásobok hodnoty všetkých nákladov, ktoré daňové subjekty na vlastné výskumno - vývojové aktivity v tomto roku vynaložili. Okrem toho mohli odpočet ešte navýšiť o 100 % kladného rozdielu medzi priemerom úhrnu výdavkov vynaložených v dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. To všetko za predpokladu, že na tieto projekty nevyužívali dotačné prostriedky z iného domáceho alebo európskeho verejného zdroja. „Subjekty, ktoré využili možnosť odkladu daňového priznania do konca júna, prispeli do celkových štatistík superodpočtu za rok 2020 významným spôsobom: pribudlo 266 subjektov, z toho 111 nováčikov a 120.756.399,88 eur uplatneného superodpočtu. Doteraz preukázané čerpanie superodpočtu za rok 2020 je tak zhruba o tretinu vyššie oproti roku 2018 pri 100-percentnej sadzbe aj oproti roku 2019 pri 150-percentnej sadzbe. Na dosiahnutie dvojnásobku úrovne roku 2018 s polovičnej sadzbou je teda ešte „rezerva“ zhruba 80 mil. eur. Potešiteľný je ale nárast počtu subjektov – voči roku 2018 je to rast o 50 %“, hodnotí Jana Šnircová. Podľa doteraz známych výsledkov aj za rok 2020 platí, že o štátnu podporu výskumu a vývoja formou superodpočtu sa najviac uchádzali priemyselné podniky a subjekty IT sektora. Priemyselné podniky majú v oboch parametroch vyššie zastúpenie, ale na získanie viac ako 62-percentného podielu na objeme čerpaného superodpočtu im stačí zastúpenie na počte subjektov len 41 %. IT sektor reprezentuje 26 % subjektov, ktoré čerpali necelú pätinu z objemu superodpočtu. Priebežné výsledky naznačujú zaostávanie IT sektora oproti roku 2019 v sume superodpočtu (podiel klesol z takmer 27 % na 19 %) a mierne aj jeho podielu na počte subjektov uplatňujúcich si túto daňovú úľavu (len o necelé 2 percentuálne body). Prekvapením je 6-percentný podiel 6 bánk a poisťovní na čerpaní superodpočtu. Konečné výsledky „súboja“ úspešnosti branží v pandemickom roku 2020 budú známe až po analýze kompletného zoznamu subjektov koncom decembra.

„Počet subjektov uplatňujúcich si superodpočet aj jeho objem za rok 2020 už aj na základe priebežných výsledkov prekonal čísla z roku 2019. Objem za rok 2020 je vyšší takmer o tretinu, teda jeho vývoj zohľadňuje aj rast sadzby zo 150 % na 200 %. Či dosiahne aj dvojnásobok objemu z roku 2018 pri polovičnej sadzbe bude známe až na konci roka. Doplnenie zoznamu uplatnených superodpočtov zo septembrových odkladov daňových priznaní v minulosti už neprinášalo zásadnejšie zmeny v štatistikách superodpočtu. V štandardnom režime podávania daňových priznaní je totiž táto možnosť vymedzená len pre daňovníkov, ktorí majú aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Ale určite sa nebránime ani ďalšiemu príjemnému prekvapeniu“, konštatuje Jana Šnircová. Do TOP 10 superodpočtov za rok 2020 sa po zverejnení druhého zoznamu dostali už len subjekty s objemom uplatneného superodpočtu nad 3 mil. eur. Prevahu v ňom naďalej majú zástupcovia priemyselnej výroby, po jednom subjekte je zastúpený IT sektor na piatej priečke a bankový sektor na ôsmej priečke prostredníctvom nováčika 365.bank, a.s. Ďalším nováčikom je ŽOS Vrútky a. s. na šiestom mieste, ktorý posilnil dominanciu priemyselnej výroby. Z pôvodnej desiatky najväčších superodpočtov sa udržal v elitnom rebríčku iba Siemens s. r. o. Spoločne si týchto 10 subjektov uplatnilo necelých 38 % z celkového objemu superodpočtu za rok 2020. Lídrom v čerpaní superodpočtu za rok 2020 je zatiaľ Continental Matador Rubber, s. r. o. – reprezentant gumárenského priemyslu. Zvýšil sa aj počet a podiel veľkých superodpočtov nad 100 tis. eur, ktorých je za rok 2020 už 219, čo predstavuje takmer 54 % z ich celkového počtu. Na objeme čerpania superodpočtu ich podiel dosahuje 95 %, čo je nepatrne viac ako v roku 2019 (94,27 %). V kategórii veľkých superodpočtov dosahuje priemerná výška superodpočtu necelých 690 tis. eur. Kým v prvom zozname si len 7 subjektov uplatnilo za rok 2020 superodpočet viac ako 1 mil. eur a všetky sa tak dostali do TOP 10, po doplnení druhého zoznamu je už celkový počet „miliónových“ superodpočtov 30. Pripadá na ne viac ako 93 mil. eur uplatneného superodpočtu, čo je takmer 60 % z jeho celkového doterajšieho čerpania. V TOP 10 našli svoje umiestnenie už iba subjekty, ktoré čerpali superodpočet viac ako 3 mil. eur.