piatok 15. októbra 2021

SR: Vývoj spotrebiteľských cien v septembri 2021

Na Slovensku pokračoval rast cien aj v septembri, pričom inflácia dosiahla 4,6 %, čo je podľa Štatistického úradu SR najvyššia hodnota od novembra 2011. Podpísali sa pod to vyššie ceny potravín, palív a najnovšie aj rast cien školského stravovania po útlme štátneho financovania obedov v základných školách.

Hodnotu inflácie medziročne zdynamizoval rast cien potravín o 4,3 %, čo je najvyššia hodnota od mája 2020. Vysoký rast mali tie potravinové skupiny, ktoré významnejšie zvýšili ceny aj voči predošlému mesiacu, a to ovocie, zelenina a mäso. Najväčšia položka v štruktúre výdavkov slovenských domácností – bývanie a energie, zvýšili rast cien z augustových 2,2 % na septembrových 2,6 %. Táto hodnota rástla piaty mesiac po sebe najmä vplyvom imputovaného nájomného, do ktorého sa premietajú drahšie stavebné materiály. Rast cien v rámci tohto odboru tlmil medziročne stále lacnejší plyn (o takmer 10 %) aj elektrina (o viac ako 4 %). Novou položkou, ktorá výrazne ovplyvnila rast cien medziročne aj medzimesačne, bol prudký rast cien školského stravovania. K celkovej hodnote medziročnej inflácie od jari prispievajú aj vyššie ceny palív, medziročné rasty nad 20 % si pripisujú už piaty mesiac po sebe.

V porovnaní s augustom 2021, medzimesačne ceny vzrástli o 0,8 %, tempo rastu sa opäť zrýchlilo (v auguste bol medzimesačný rast cien miernejší o 0,4 %). Je to najvyššia hodnota septembrového medzimesačného rastu cien od roku 2002. Spomedzi 12 odborov spotrebného koša ceny vzrástli v siedmich a poklesli v troch. Najvýznamnejšie k medzimesačnému rastu cien prispeli vyššie ceny v odbore reštaurácie a hotely, v ktorých výrazne vzrástli najmä ceny v závodných jedálňach o 30,9 %. Sem patria aj školské jedálne, ktoré ovplyvnila legislatívna zmena, obmedzenie štátneho financovania obedov v základných školách. V odbore bývanie a energie pokračoval medzimesačný rast cien najmä v zložke (skupine) - imputované nájomné (náklady na vlastné bývanie), ceny oproti augustu znova vzrástli o 0,9 %. Túto položku ovplyvňujú niekoľko mesiacov drahšie stavebné materiály, pričom septembrový medzimesačný rast bol miernejší ako v auguste, aj ako v máji a júni. Súčasne vzrástli ceny za ostatné služby spojené s obydlím o 1,1 %.
So začiatkom školského roka tradične v porovnaní s augustom vzrástli aj ceny za vzdelávanie o 3,5 %, a to vo všetkých jeho zložkách, najvýraznejšie poplatky v materských školách a základných školách o 8,7 %. Po dvoch letných mesiacoch poklesu opäť rástli aj ceny za odevy a obuv o 0,9 %. Po augustovom poklese opäť vzrástli aj potraviny a nealkoholické nápoje, potraviny mali ceny vyššie o 0,1 %, nealkoholické nápoje o 1 %. Z potravín oproti augustu vrástli najmä ceny ovocia (o 1,1%), zeleniny (o 1,6%) a mäsa (o 0,4 %), z nealko nápojov aj ceny kávy, čaju a kakaa či minerálnych vôd. Naopak, ďalší cenový rast utlmil pokles cien v odbore zdravotníctvo, kde sa znížili ceny farmaceutických výrobkov o 0,8 %.

V porovnaní so septembrom 2020 medziročná hodnota inflácie v septembri 2021 vzrástla na 4,6 %, vyššie ceny ako septembri 2020 boli vo všetkých 12 sledovaných odboroch. Najviac sledované ceny potravín sa medziročne zvýšili o 4,3 %, medziročne drahšie boli potraviny v 8 z celkovo 10 sledovaných potravinárskych položiek (tried), najviac zelenina o 15,5 %, ovocie o 7,2 %, mäso o 2,3 %, chlieb a obilniny o 4 %, ako aj mlieko, syry a vajcia o 2,8 %. Medziročne nižšie boli len ceny cukru a cukroviniek. Pod medziročný rast inflácie sa výrazne podpísali aj vyššie ceny v odbore reštaurácie a hotely, konkrétne ceny v závodných jedálňach na 32,8 %. Minulý mesiac mal rast tejto zložky medziročnú hodnotu 2,2 %. Ide o dopad zmien vo financovaní obedov na základných školách. Rast cien v odbore bývanie a energie, ktorý tvorí najvyšší podiel vo výdavkoch slovenských domácností, dosiahol 2,6 %, čo je najvyššia hodnota tento rok. Vývoj bol podporený rastom cien stavebných materiálov v imputovanom nájomnom (medziročný nárast o 9,4 %) aj v dvoch ďalších zložkách - v údržbe a oprave obydlia (o 7,8 %) aj v ostatných službách týkajúcich sa obydlia, kam patria o. i. aj služby spojené s údržbou komínov. V rámci tohto odboru sa tak už úplne vytratil tlmiaci efekt zníženia cien energií zo začiatku roka, domácnosti v septembri stále platili medziročne menej o 9,6 % za plyn a o 4,3 % za elektrinu. Rast cien v odbore doprava bol spôsobený novým tohtoročným rekordným medziročným rastom zložky pohonné hmoty (palivá) o 24,5 %.Táto hodnota je však podporená aj bázickým efektom, teda nižším porovnávacím základom, kedy v roku 2020 palivá pod vplyvom pandémie zlacňovali. Infláciu v medziročnom porovnaní takisto už siedmy mesiac po sebe navýšil rast cien tabakových výrobkov po úprave daní (o 15,8 %) a vyššie ceny alkoholických nápojov, hlavne destilátov. V menšej miere k úrovni inflácie prispeli vyššie ceny vzdelávania, pokračujúci rast cien za noviny, knihy a kancelárske potreby, audiovizuálnu a fotografickú techniku či vyššie ceny za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácností.

Index spotrebiteľských cien sa v septembri oproti augustu zvýšil v domácnostiach zamestnancov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,9 %, v domácnostiach dôchodcov o 0,5 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 4,7 %, za domácnosti dôchodcov a za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 4,4 %. V súhrne za deväť mesiacov roka 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2020 sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 2,4 %. Medziročne sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,4 %, za nízkopríjmové domácnosti o 2,2 %, za domácnosti dôchodcov o 2,1 %.