pondelok 11. októbra 2021

Bankroty: V septembri rekord

V septembri 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 955 osobných bankrotov, čo je najviac v tomto roku. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom (849 bankrotov) je to o 12,49 percenta viac a v porovnaní so septembrom 2020 (529 bankrotov) to predstavuje medziročný nárast až o 80,53 percenta. Podľa CRIF SK od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca septembra 2021 bolo vyhlásených už 55.170 osobných bankrotov.

Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v septembri 2021 ich pripadalo na mužov 563 a na ženy 392. Inštitút osobného bankrotu stále viac využívajú muži, hoci v medziročnom porovnaní sa ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov znížil o 1,92 percentuálneho bodu (58,95 percenta v septembri 2021 vs. 60,87 percenta v septembri 2020). Pomer žien v septembri 2021 medziročne o 1,92 percentuálneho bodu vzrástol (41,05 percenta v septembri 2021 vs. 39,13 percenta v septembri 2020). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v septembri 2021, malo 3,20 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v septembri 2020 ich bolo 5,59 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 1,28 percenta dlžníčok (v septembri 2020 ich bolo 5,80 percenta). V septembri sa najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi stali spolu muži a ženy štyridsiatnici s podielom 32,15 percenta (31,38 percenta v septembri 2020), za nimi nasledovali tridsiatnici s podielom 24,82 percenta (25,52 percenta v septembri 2020). Najviac osobných bankrotov bolo vyhlásených v Nitrianskom (206) a v Banskobystrickom kraji (177); najmenej v Bratislavskom (71) a v Košickom kraji (85). V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov narástol v siedmich krajoch – najviac v Nitrianskom (167,53 percenta). Počet osobných bankrotov medziročne klesol iba v jednom, Bratislavskom kraji (- 1,39 percenta).

V septembri t. r. bolo vyhlásených 941 konkurzov (98,53 percenta) a 14 dlžníkov (1,47 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového počtu osobných bankrotov v septembri 2021 ich bolo 73 (7,64 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 882 (92,36 percenta) na majetok nepodnikateľov. V septembri 2021 súdy zrušili 734 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 642 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 92 konkurzov bolo zrušených po splnení konečneného rozvrhu výťažku.