utorok 12. októbra 2021

Rodinný podnik: Podpora od štátu

Ministerstvo hospodárstva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Akčný plán na podporu rodinných podnikov s 10 opatreniami. Okrem zmien v oblasti legislatívy sa zameriava na lepšiu informovanosť, vzdelávanie či poradenstvo. Tie má zabezpečiť Slovak Business Agency (SBA), ktorá od roku 2017 realizuje Schému na podporu rodinného podnikania. 

Doteraz podporu využilo niekoľko desiatok rodinných podnikov, ktoré prechádzajú generačnou výmenou, napríklad sieť obchodov KINEKUS, výrobca nábytku IDONA, výrobca tofu a rastlinných potravín ALFA BIO a cyklofirma KELLYS. „Našim cieľom je najmä umožniť rodinným firmám získať expertov, vďaka ktorým naštartujú proces generačnej výmeny a uchopia ho profesionálnejšie. V súčasnosti je otvorená ďalšia výzva a rodinné podniky môžu svoje žiadosti podávať do 14. októbra 2021. V októbri a novembri sa tiež uskutoční séria seminárov zameraných na právne, daňové a manažérske otázky súvisiace s generačnou výmenou a ochranou rodinného majetku. Semináre sú bezplatné a registrovať sa možno na webe npc.sk“, konštatuje Marián Letovanec. Pripravuje sa tiež materiál s odpoveďami na najčastejšie otázky súvisiace s generačnou výmenou a zvažuje sa aj vytvorenie vzdelávacieho programu pre nástupníkov rodinných podnikov.

Podľa dostupných štúdií len 30 % rodinných podnikov prežije po druhú generáciu, v prípade tretej generácie je to len 10 – 15 %. Aj preto vznikla Schéma na podporu rodinného podnikania, ktorá si kladie za úlohu vytvárať vhodné podmienky na rozvoj a životaschopné podnikanie rodinných podnikov na Slovensku.