štvrtok 14. októbra 2021

SR: Zamestnanosť a mzda v auguste 2021

Najnovšie údaje o vývoji zamestnanosti a mzdy na Slovensku zverejnil Štatistický úrad SR. Zamestnanosť sa medziročne zvýšila len v dvoch odvetviach. Priemerná nominálna mesačná mzda sa pritom medziročne zvýšila vo všetkých odvetviach, medziročný rast zaznamenala tiež priemerná reálna aj reálna mesačná mzda.

V auguste 2021 sa zamestnanosť v porovnaní s augustom 2020 zvýšila len v informačných a komunikačných činnostiach o 6,5 % a vo vybraných trhových službách o 0,5 %. V ostatných odvetviach klesla, najviac v ubytovaní o 4,6 %. Viac ako 2 % pokles bol vo veľkoobchode a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (zhodne o 2,8 %), predaji a oprave motorových vozidiel (o 2,5 %) a v maloobchode (o 2,2 %). Znížila sa aj v doprave a skladovaní o 0,8 %, priemysle o 0,5 % a v stavebníctve o 0,2 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda sa v auguste medziročne zvýšila najviac v ubytovaní o 19 % (896 eur). Dvojciferný rast zaznamenali aj vo veľkoobchode o 14 % (1.205 eur), predaji a op­rave motorových vozidiel o 12,4 % (1.178 eur), vybraných trhových službách o 11,8 % (1.151 eur) a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 11,6 % (617 eur). Mzda medziročne rástla aj v maloobchode o 9,7 % (893 eur), priemysle o 9,3 % (1.231 eur), doprave a skladovaní o 9,1 % (1.099 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 7,5 % (2.087 eur) a v stavebníctve o 7 % (814 eur). Priemerná reálna mesačná mzda v auguste 2021 oproti augustu 2020 vzrástla najviac v ubytovaní o 14,6 %. Zvýšila sa aj vo veľkoobchode o 9,8 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 8,3 %, vybraných trhových službách o 7,7 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,5 %, maloobchode o 5,7 %, priemysle o 5,3 %, doprave a skladovaní o 5,1 %, informačných a komunikačných činnostiach o 3,6 % a v stavebníctve o 3,1 %. Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne vo vybraných trhových službách o 7,9 %, veľkoobchode a v predaji a oprave motorových vozidiel zhodne o 7 %, ubytovaní o 6,9 %, priemysle o 6,5 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,9 %, stavebníctve o 5,7 %, maloobchode o 5,2 %, informačných a komunikačných činnostiach o 4,7 % a v doprave a skladovaní o 4,6 %.

V priemere za osem mesiacov roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 vzrástla zamestnanosť v informačných a komunikačných činnostiach o 3,2 % a mierne sa zvýšila aj vo vybraných trhových službách o 0,5 %. Najviac klesla v ubytovaní o 14 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,8 %. Znížila sa aj v ďalších odvetviach: v stavebníctve o 5,4 %, veľkoobchode o 5,1 %, maloobchode o 3,7 %, priemysle o 2,8 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,5 % a v doprave a skladovaní o 2,2 % Mzda sa zvýšila vo vybraných trhových službách o 10,2 % (1.127 eur), veľkoobchode o 9,2 % (1.163 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 9,2 % (1.123 eur), ubytovaní o 9,1 % (758 eur), priemysle o 8,7 % (1.243 eur), činnostiach reštaurácií a pohostin­stiev o 8,1 % (572 eur), stavebníctve o 7,9 % (796 eur), maloobchode o 7,4 % (854 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 6,9 % (2.132 eur) a v doprave a skladovaní o 6,8 % (1.073 eur).